Přebudování důvěry v ochranu dat je klíčem k úspěšné reformě eHealth

Revoluce ve službách evropských zdravotních služeb musí být založena na proobčanském přístupu, který plně zahrne každého občana do veškerých procesů, stejně jako i místní orgány, tvrdí evropská komise. Zatímco jsou přijímány plány na využívání nových technologií a digitálních nástrojů v poskytování služeb, jádrem strategie elektronického zdravotnictví v Evropě musí být budování důvěry pacientů. Evropský výbor také upozorňuje na to, že největší pozornost by měla být věnována takovým opatřením, která zabrání prohlubování rozdílů ve zdravotnických zařízeních.

V průběhu červencového zasedání komise bylo hlavním ohniskem diskuze urychlení tvorby komplexního eHealth napříč celou Evropou, a to do roku 2020. Stanovisko na eHealth představil Johan Sauwens, poslanec vlámského parlamentu. Dle jeho slov je nejdůležitější, aby systém eHealth s ohledem na významný a rychlý rozvoj v oblasti technologií v posledních letech, dokázal co nejlépe využívat zdroje, šetřit čas a snižovat byrokracii. Evropa tak musí primárně investovat do systému efektivního elektronického zdravotnictví, který přinese lepší zdravotní péči za nižší cenu. Upozornil rovněž na velké množství zdravotnických systémů, systému sociální péče a sociálních sítí, které fungují naprosto separátně, přitom sdílení informací by mohlo vytvořit efektivní a komplexní službu a přenese pacienty blíže k lékařům a naopak.

eHealth však, nicméně, závisí zejména na budování důvěry pacientů i poskytovatelů zdravotní péče. Nejde jen o to zavést správné právní a technologické záruky, ale zajistit, aby si uživatelé i poskytovatelé zdravotní péče byly plně jisti, že jejich osobní data jsou opravdu chráněna. Občané musí mít nad svými daty plnou kontrolu, v srdci eHealth revoluce tak musí být hlavně potřeby pacientů. Mají právo rozhodovat o tom, kdo bude mít jejich data a informace přístupné a musí jim být jasně vysvětleno, kdo je použije a jak i proč. Elektronické zdravotnictví by tak vlastně mělo dát pacientům a občanům možnost převzít kontrolu nad vlastní zdravotní péčí.

Dalším důležitým předpokladem je pak i plnohodnotná informovanost všech občanů EU s aktivním zapojením do všech realizovaných změn. Nové aktivity by měly být přístupné všem občanům a navrženy tak, aby zdůrazňovaly nerovnosti v oblasti zdraví. Pozorné sdílení dat mezi poskytovateli zdravotnických služeb může mnohonásobně zlepšit kvalitu péče, přístup k ní i informacím. V souvislosti se zapojením místních orgánů je zásadní, jak velké množství dat je u nich koncentrováno, s požadavkem  kvalitní místní a regionální znalosti. Evropská komise tak navíc vyzývá k posílení meziregionální spolupráce.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …