Praktické využití telemedicíny v české kardiologii

E-health představuje mimo jiné také efektivní interakci mezi pacientem a poskytovatelem zdravotní péče. Můžeme jej definovat jako souhrn zdravotnických aktivit, služeb a systémů provozovaných na dálku, a to cestou informačních a komunikačních technologií. Hlavním účelem je pak zejména podpora globálního zdraví, prevence a zdravotní péče, vzdělávání nebo řízení zdravotnictví a zdravotnického výzkumu. Definice e-health je pak samozřejmě svázaná s pojmem telemedicíny a v reálné praxi pak s jejím správným a efektivním užitím. V České republice můžeme najít hned několik praktických případů, že zde telemedicína může fungovat a rozvoj elektronizace podporovat, či dokonce vynucovat.

Pojem telemedicína a proč?

Thomas Birde definoval v 70. letech 20.století telemedicínu jako způsob poskytování zdravotní péče, kde lékaři vyšetřují dálkově pacienty s využitím
telekomunikačních technologií. Podle Programu telematické zdravotní péče Evropské komise se zase jedná o „rychlý přístup ke sdíleným a vzdáleným lékařským odborným posudkům prostřednictvím telekomunikačních a informačních technologií bez ohledu na to, kde se pacient nebo příslušná informace nachází“ . Americká telemedicínská asociace (American Telemedicine Association – ATA) zase popisuje telemedicínu jako použití zdravotnických informací vyměněných z jednoho místa na druhé prostřednictvím elektronických komunikací pro zdravotnictví a vzdělávání pacientů nebo poskytovatele zdravotní péče a pro účely zlepšení péče o pacienty. A bylo by možné jmenovat i další definice. Důležité je však zaměřit se, spíše než na teoretické zázemí, na telemedicínu v praxi, jako jednu z důležitých součástí celého procesu elektronizace. V českém prostředí se o prosazení, realizaci a praktické a vhodné využití přístrojů a elektronické komunikace  ve zdravotnictví snaží například společnost MDT – Medical Data Transfer. „Proč je telemedicína důležitou součástí našeho zdravotnictví? Jednoduchá odpověď. Protože roste počet ambulantních lékařů, stejně tak jako pacientů a vyšetření. Podle posledních propočtů se v sektoru ambulantní péče v ambulantních a lůžkových zařízeních soustředilo celkem přes dva tisíce šest set interních lékařů. A jejich práci je třeba zefektivnit, zjednodušit a také je nutné zvýšit, řekněme, komfort pro pacienty,“ vysvětluje Veronika Bulková z MDT. „V rámci interních oddělení se za poslední rok pohyboval absolutní počet vyšetření značně nad 13 milionů, což znamená, že na jednoho lékaře připadlo přes pět tisíc vyšetření. A tato čísla jenom dokazují, že zdravotnictví a zejména lékaři potřebují technologie, potřebují efektivitu a úsporu času, přitom zachování kvality,“ dodává Bulková.

Kardiologie jako pole působnosti

Česká kardiologie je pro rozvoj temedicíny podle společnosti MDT, vhodným polem. Právě tady se totiž dá opravdový telemonitoring a další složky telemedicíny realizovat. Mezi základní technologie dostupné pro kardiologii patří zejména přenosy ambulantního EKG s automatickou detekcí či manuální aktivací pacientem, přenos hodnot TK měřených v domácím prostředí či ambulantní sledování hladiny glykemie. „Snažíme se přenášet reálná data od pacientů k lékaři do třiceti sekund od odeslání dat. Tato dálková monitorace by měla vést hlavně k zefektivnění péče a minimalizaci přebytečných nákladů. Chceme se tak vyvarovat například opakované zbytečné hospitalizaci, opakovaným zbytečným vyšetřením, a podobně,“ zdůrazňuje Veronika Bulková z MDT, firmy, která již od roku 2008 úspěšně působí na českém a slovenském trhu s unikátními službami v oblasti telemonitorace pacientů a spolupracuje se všemi českými a slovenskými kardiocentry.

Automatický přenos EKG

Specialitou MDT je zejména automatický přenos hodnot EKG, kdy má na sobě pacient přístroj s elektrodami, který automaticky detekuje jakoukoliv patologickou epizodu a automaticky odesílá data přes telefon. Jak již bylo naznačeno, data jsou k dispozici do 30 sekund od odeslání a dostupná jsou pak v kardiocentru online i v telemedicínském centru společnosti. Aktivace přístroje je možné provést automaticky i manuálně, odeslané záznamy se pak samozřejmě z přístroje automaticky mažou, čímž se uvolňuje paměť pro ty další. Hotový záznam je pak odeslán také na email lékaře. Tímto jednoduchým procesem je nahrazen doposud převládající model, kdy pacient musí navštívit lékaře, pak si vyzvednout si záznamník, ten potom vrátit a navštívit lékaře znovu. Pro pacienta totiž mnohdy tento proces znamená několikeré cestování. Novým modelem MDT je tedy mnohem efektivnější cesta, kdy pacient na základě lékařské prohlídky online objedná přístroj, jež mu je doručen poštou, poštou ho po užití zase odesílá zpět a data má online. „Standardně čeká pacient na vyšetření dokonce tři až čtyři měsíce, pak navíc musí ještě dojet ke kardiologovi, třeba i několik desítek kilometrů. Velmi časté jsou také případy, kdy si dokonce musí kvůli těmto peripetiím vzít v zaměstnání dovolenou,“ popisuje Bulková. „Náš systém funguje jinak. Lékař online objedná pacienta, který je zaevidován v naší online databázi, samozřejmostí je i online vyhodnocování. K lékaři pak pacient dorazí buď rovnou s výsledkem, nebo je odesílán do specializovaného centra k dalšímu vyšetření,“ dodává.

Telemonitoring v číslech

Co se týče uskutečněných EKG přenosů v České republice, může se MDT pochlubit spoluprací s 11 kardiocentry, 45 ambulantními kardiology. Jejich služeb využívá na 16.250 pacientů a uskutečněno již bylo kolem 1.738.000 EKG záznamů. Úspora nákladů činí 780,- Kč na pacienta, nemluvě o detekci pozitivních záchytů téměř ve čtvrtině případů, kdy jsou pacienti následně indikováni k nějakému dalšímu léčení, což ale opět přináší úsporu nákladů. Zatímco jedno holterovské vyšetření vychází asi na 900 Kč, každé SKG (selektivní koronarografie) či EFV (elektrofyziologické vyšetřená) může vyjít až na 100 000 Kč. Díky telemonitoringu by tak mohlo být ušetřeno až 250 000 Kč ze zdravotního pojištění.

Další možnosti

Kromě EKG měření je možné podobnou cestou poskytovat i vyšetření EKG wireless při námaze, což je služba oblíbená zejména mezi sportovci. Ve speciálním textilním tričku jsou všity dvě elektrody, které přenáší aktuální EKG při námaze. Existuje zde navíc možnost sledování aktuálního EKG více pacientů najednou. Pro pacienty slouží i automatický přenos krevního tlaku, kdy měření probíhá v pohodlí domácího prostředí a opět jsou nabízeny online dostupné výsledky. Výhodou je pak titrace léčby u nově zjištěných hypertoniků, sledování efektu renální denervace či dlouhodobá evidence trendu TK. Uskutečnit lze i monitoraci glykemie, kdy jsou data zasílána přes GSM. „Monitorací pacientů doma se zkrátí pacientovi doba strávená v nemocnici, je umožněno zkrácení čekacích dob ve zdravotnických zařízeních či zpřístupnění specializované zdravotní péče všem pacientům. Notnou výhodou je pak samozřejmě i  snížení nákladů na poskytování specializované péče, větší část specializované zdravotní péče může být navíc poskytována v místních zdravotnických zařízeních. Zapomenout nesmíme ani na usnadnění komunikace mezi místními zdravotnickými zařízeními a specializovanými kardiocentry,“ vyzdvihuje pozitiva dálkové monitorace Veronika Bulková.

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …