Pokračuje eHealth v ambulancích?

Jan Hlaváček, ředitel Divize ambulantní software CompuGroup Medical Česká republika, se v pražském IKEMu ku příležitosti eHealth Day zamyslel nad tím, zda pokračuje eHealth „alespoň“ v ambulancích. Vývoj vidí pozitivně.

V ambulaních se pokračuje…

Společnost CompuGroup Medical zajišťuje prostřednictvím různých softwarových řešení elektronizaci zdravotnictví pro téměř 15 000 lékařů. Z nich se asi 11 000 řadí právě do ambulantních zařízení. Na základě svých zkušeností tak CGM tvrdí, že eHealth v ambulancích opravdu pokračuje. „I když se zdá budoucí vývoj českého elektronického zdravotnictví spíše smutný nežli optimistický, my jsme přesvědčeni, že i nadále pokračuje kupředu. Stejně tak je i nadále ralizována a posouvána naše eHealth koncepce,“ uvedl na konferenci Jan Hlaváček.

Tuto koncepci představila společnost CGM již na předešlých eHealth setkáních. Stojí na třech pilířích sestávajících z komunikace, dat a pacientské složky. Základem zajištění hladkého průběhu elektronizace jsou tak vhodné služby pro pacienty, služby lékařům a v neposlední řadě také zajištění efektivity zdravotním pojišťovnám. Všechny tyto kroky se pak CGM snaží zaštíti třemi zásadními „službami“, kam patří CGM Life eServices pro pacienty, lékařský Medical Net a počiny jako léková historie osobního účtu apod. směrem k pojišťovnám.

Pro pokrytí potřeb prvního pilíře vyvinula společnost CGM systém MedicalNet. Jedná se o bezpečný komunikační systém pro předávání dat pacientů, tedy například lékařských zpráv, žádanek či nálezů. Je integrovatelný do nemocničních i ambulantních systémů. V současnosti dokáže uspokojit asi 14,5 tisíce ambulantních lékařů.

Nezapomínejme na pojišťovny

Důležité je však také zahrnout do celého procesu pojišťovny, které vyžadují efektivitu. „Naším nejnovějším přírůstkem se stala léková historie osobního účtu pacienta. Registrující praktický lékař tak má kompletní informace o léčbě pacienta a informace jsou zapojeny do procesu práce lékaře. Může s nimi pracovat hned a aktivně a nemusí vyvíjet žádnou dodatečnou či dokonce nadbytečnou činnost, aby se k nim dostal,“ líčí Hlaváček jednu z nových služeb, realizovanou za pomoci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky.

A co pacienti? Stojí o nové služby?

Primárně se však společnost CGM zaměřila v posledních měsících či týdnech na pacienty. Zjišťovala, zda vůbec stojí o nové služby, případně o jaké. Na základě šetření CGM a společnosti Stenmark bylo zjištěno, že:

  • polovina českých pacientů deklaruje, že v čekárnách svých lékařů tráví hodně času
  • polovina českých pacientů vnímá ordinační hodiny svých lékařů jako příliš krátké
  • téměř třetině z těchto pacientů vadí, že mohou se svými lékaři komunikovat jen v průběhu ordinančích hodin
  • 29 % pacientů deklaruje, že do čekárny a ke svému lékaři musí mnohdy cestovat jen kvůli vyzvednutí receptu

Pacienti sice i nadále preferují primárně osobní kontakt se svým lékařem, na druhém místě co do oblíbenosti jsou v případě lékařské a pacientské komunikace telefonní hovory a na třetím potom komunikace online. Na základe výsledků výzkumu však vyplývá, že:

  • 81 % Čechů by uvítalo objednávání online
  • 62 % Čechů by uvítalo také možnost online sdílení výsledků s lékaři
  • 59 % Čechů by preferovalo získávat recepty na své chronické léky online
  • 44 % Čechů by uvítalo možnost online konzultace
  • pro 92 % Čechů je velmi důležitá ochrana dat

CGM tak již zprostředkovává celkem 4 druhy online služeb pro pacienty, které mají lékařům zaručit méně práce, avšak pacientům zároveň poskytování lepších služeb. Jedná se o online objednávání, online recepty, online konzultace a také online výsledky. „Tyto inovativní online služby posilují komunikaci a interakci lékařů s pacienty, jejich stoprocentní ochranu však zajišťuje prověřený a patentovaný zabezpečeý šifrovaný kanál,“ vysvětlil Hlaváček. Služby jsou pacientům k dispozici dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnu, služba je navíc integrována do webu dané praxe. Samozřejmá je i plnohodnotná integrovatelnost s ambulančními informačními systémy.„Důležité je, že komunikace lékaře a pacienta probíhá v oboustranně vyhovujícím čase,“ hodnotí Hlaváček.

Proč online?

Základních benefitů zprostředkování online komunikace je hned několik: pacienti jsou spokojeni, protože jejich možnost komunikace a interakce s lékařem není omezena pouze na dobu ordinačních hodin, lékaři se zase vyhnou telefonátům pacientů v nevhodnou chvíli. Zažehnána je nebezpečná emailová komunikace lékaře a pacienta i pomalá a často ztrátová pošta.

Důležité je, že systém je k dispozici pacientům opravdu kdykoliv. Lékař se tak vyvaruje telefonátům v pracovní době a práci s dalšími a dalšími objednávkami. Online systém mu navíc zajistí synchronizaci s kalendářem v informačním systému a kontrolu nad termíny díky možnosti potvrzování. Sníží se také doba práce s recepty na chronické léky, jež lze odbavit jedním kliknutím, nehledně na ušetřený pacientský čas. Tento recept pak může být přímo vytištěn a pacientem vyzvednut, ale také odeslán poštou nebo odeslaný jako eRecept.

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …