Podpis Memoranda o úsporných opatřeních při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 10. 4. 2014 bylo v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví, Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a Svaz zdravotních pojišťoven se svými podpisy zavázalo postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem této komise, zřízené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

„Jako jedno z opatření ke zvýšení efektivity a transparentnosti ve zdravotnictví zřídil ministr zdravotnictví Komisi pro posuzování rozmístění zdravotnických prostředků (dál jen „přístrojová komise“). Úkolem komise je posuzovat účelnost pořízení přístrojových zdravitnických prostředků ve vztahu k potřebě jejich dostupnosti v rámci ČR, při zohlednění jejich efektivního vytížení. Přístrojová komise v rámci své činnosti vydává doporučení k jednotlivým návrhům  na pořízení přístrojových zdravotnických prostředků,“ uvádí se v Memorandu.

Komise by neměla řešit primárně poskytovatele zdravotní péče, dle toho, jestli jsou státní nebo nestání a kdo je vlastní, ale má řešit to, aby úhrady ze zdravotního pojištění této pořizované techniky probíhaly až na základě jejího konsenzu a doporučení, ať už se přístrojová technika pořizuje do státních nebo nestátních institucí. Pojišťovny se tedy tímto Memorandem zároveň zavazují k tomu, že nebudou platit žádnou přístrojovou techniku, aniž by o tom byla Komise infromována a aniž by se k tomuto nákupu vyjádřila a nedoporučila ho.

Například za rok 2012 totiž ztrátou ukončilo hospodaření hned 29 procent nemocnic, téměř třetina z nich měla hospodářský výsledek do minus pěti milionů korun. Rok 2012 byl zajímavý mimo jiné proto, že nemocnice se musely vyrovnat s růstem daně z přidané hodnoty i dozvukem akce Děkujeme, odcházíme, kdy jim ministr zdravotnictví nařídil zvýšit tarifní platy o více než šest procent. Zároveň si přilepšily 700 miliony díky zvýšení poplatku za den pobytu v nemocnici. Pomoci jim mohly i případné příplatky za nadstandard. Podle ÚZIS nemocnice musely téměř zastavit růst nákladů. Nejvýraznější položkou v jejich hospodaření jsou náklady na zaměstnance, které tvoří necelých 47 procent. Ty se loni meziročně zvýšily o dvě procenta.

Přesné úspory, které by tohle Memorandum a existence Komise mohly přinést, ministerstvo nezná. Jak uvedl ministr zdravotnictví Svatoplu Němeček, jde hlavně o to, aby byla opravdu nakoupená technika využívaná a nekulminovala se v místech a lokalitách, kde o daný typ zařízení není nebo dokonce ani nemůže být zájem. Hlavní tedy je, soustředit se na prostředky a objem peněz vydaný na přístrojovou zdravotnickou techniku, který by měl být správně promyšlený a směřovaný. Nepředpokládá se, že by se objem nákupů zvyšoval, ale měl by být řízen dle pacientů, to znamená, aby pacienti získávali takové přístroje, které potřebují, a tam, kde je potřebují.

Podepsání Memoranda tak má přispět zejména k jakési precizaci pravidel úhrad za zdravotnickou přístrojovou techniku, ke kterým se podpisy jednotliví signatáři zavázali a která budou muset nyní závazně respektovat. Podpis má zároveň přispět k mnohem větší transparentnosti a efektivitě celého sektoru zdravotnických nákupů. Pacienti musí zároveň dostat takovou péči, kterou chtějí a která je pro ně důležitá.

„Tato Komise v podstatě navazuje na něco, co tady již kdysi bylo. Pan ministr Julínek tuto komisi zrušil, když nastoupil, s odůvodněním, že by to měly dělat jen zdravotní pojišťovny. My si však myslíme, po těch letech co komise nefungovala, že i pro zdravotní pojišťovny bude dobré, když bude mít k dispozici nějaké doporučení nebo nedoporučení této komise, který by měla zahrnivat nejenom zástupce ministerstva zdravotnictví, ale takí Všeobecné zdravotní pojišťovny, Svazu zdravotních pojišťoven a zástupce odborných společností dle oborové příslušnosti daných projednávaných přístrojů,“ říká Němeček. „V komisi jsou i zástupce České lékařské komory, zástupce odborů a zástupce krajů, to znamená zastoupení široké zdravotnické veřejnosti,“ dodává.

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …