Podle jakého klíče rozdělovat prostředky v českém zdravotnictví?

CzechMed, Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků, se zamýšlí nad prioritami českého zdravotnictví. Prioritou je samozřejmě blaho pacienta, ale na mediální scéně se do popředí dostává spíše spor o to, podle jakých priorit finance ve zdravotnictví přerozdělovat. V zemích EU úspěšně funguje koncept Health Technology Assessment (HTA), který dokáže skloubit jak ekonomickou, tak lidskou stránku zdravotní péče.

V současné době je Česká republika jednou z posledních zemí v EU, kde proces HTA není formalizován. Zahraniční spolupráce prostřednictvím sítě ustavené dle Směrnice 24/2011/EU pomůže nejen vyprecizovat vlastní metodologii, ale spolupráce se zahraničními agenturami pomůže i podstatně snížit náklady, neboť lze čerpat ze zkušeností HTA procesu v jiných zemích. Důvodů k ustavení HTA procesu je několik. Je třeba si uvědomit, že ve spojení se stárnutím obyvatelstva, přirozenými nároky zdravotníků na spravedlivé ohodnocení jejich práce a ne zcela ideální ekonomickou situací mohou další případné náklady představovat ekonomickou zátěž pro systém veřejného zdravotního pojištění. Zároveň je však jen těžko možné zakonzervovat medicínu v její současné podobě a ignorovat vědeckotechnický pokrok.

„Proces zapojování nových technologií do zdravotnictví musí být transparentní a každému z něj musí být jasné, proč byla určitá technologie akceptována a jiná ne. HTA má ustálenou metodiku, která je založena na moderních statistických metodách a mezinárodně přijímaných klasifikacích (např. QALY). Vzhledem k tomu, o jak eticky citlivé téma se jedná, není možné, aby na výsledcích procesu byl i jen stín podezření z prosazování rozličných lobbyistických zájmů. Tohoto stavu pak nelze docílit jinak, než HTA procesem,“ uvedl na výroční konferenci CzechMed Petr Nosek z Ministerstva zdravotnictví ČR, který za nepřítomného ministra Leoše Hegera přednesl jeho příspěvek na téma HTA.

„Technologie HTA může omezit vliv iracionálních vlivů v alokaci prostředků a zdravotní výdaje budou směřovány do péče o ty pacienty, kteří mohou mít z léčby největší prospěch,“ upřesňuje  Miroslav Palát, prezident asociace CzechMed.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …