Petr Šuráň: základem rozvoje IT v nemocnicích jsou fungující systémy

Podle průzkumu Českého statistického úřadu, který mapuje vybavenost zdravotnických subjektů v České republice informačními technologiemi, bylo vybaveno v roce 2011 osobním počítačem hned 9 z 10 samostatných ordinací lékaře, z nichž 8 mělo současně i připojení k internetu. Společnost CGM, která je největším poskytovatelem informačních systémů pro zdravotnictví v České republice, doplňuje sledovaná data unikátním aktuálním průzkumem. Zaměřila se totiž na nemocnice a jejich vybavenost informačními technologiemi. Za společnost CGM prozradil výsledky průzkumu Petr Šuráň, ředitel divize Nemocniční informační systémy.

Na co konkrétně byl průzkum CompuGroup Medical zaměřen?

Průzkum naší společnosti zjišťoval primárně stav využívání informačních technologií v českých nemocnicích. Do letošního dotazování se zapojilo celkem 57 z nich, dotazované nemocnice byly z celé České republiky. Zajímalo nás zejména, co je největší překážkou v rozvoji informačních technologií v jednotlivých nemocnicích, s kým již nemocnice elektronicky komunikují a které funkce považují za důležité při užívání svých informačních systémů.

A jaký je tedy stav užití informačních technologií v našich nemocnicích?

Jako zábranu požadovaného rozvoje IT v tuzemských nemocnicích označila třetina oslovených finanční prostředky, dalších 13 % dotázaných pak problém vnímá ve vlastním personálu. Podle zástupců nemocnic totiž intenzivnější využívání vyspělejších informačních technologií brzdí neochota personálu přizpůsobovat se novinkám. Jak problém se ukazuje rovněž absence dlouhodobé koncepce, se kterou bojuje taktéž 13 % respondentů v podobě nemocnic.

Souhlasíte s výsledkem, že stěžejní překážkou rozvoje IT v nemocnicích je právě financování?

Je pravdou, že v 90. letech plynuly na nákup IT v nemocnicích nemalé investice. Zato dnes už shánějí nemocnice finance velice těžko.  Zároveň je však doslova nutné zastaralé systémy inovovat a přizpůsobit nárokům dnešních uživatelů. Management nemocnic by měl ideálně svým pracovníkům poskytnout takové informační systémy, které budou jednoduché na ovládání a ulehčí jim každodenní práci. Jedině tak je totiž možné zdravotníky motivovat k plnohodnotnému a efektivnímu využívání IT.

A jak je na tom v současnosti elektronická komunikace nemocnic?

Asi čtvrtina dotazovaných již komunikuje elektronicky s institucemi či dalšími nemocnicemi. Dalších 16 % z dotazovaných pak dokáže elektronicky komunikovat také se svými pacienty. Tento výsledek však nic nemění na faktu, že rozvoj nemocničních systémů je velmi pomalý a je potřeba jej urychlit právě fungujícími systémy.

Jak si české nemocnice takový systém představují?

Výsledky průzkumu ukázaly, že zástupci českých nemocnic by na informačních systémech nejvíce ocenili schopnost vést dokumentaci v plně elektronické podobě. Tento požadavek v šetření vyslovilo 27 % dotázaných nemocnic. Dalších 16 % respondentů projevilo taktéž zájem o vedení strukturované dokumentace. Zacházení se strukturovanými daty je v současné době využíváno především ve fakultních nemocnicích. Ty využívají data k vědeckým účelům. Právě strukturovaná zdravotnická dokumentace totiž lékařům umožňují snadnější orientaci ve zprávách o pacientech, dovoluje porovnávat hodnoty a lépe tak stanovovat diagnózu. I proto tedy výsledky šetření ukázaly, že o strukturovanou dokumentaci mají zájem i běžné nemocnice. Problémem je, že jejich systémy práci se strukturovanými daty a jejich vytváření mnohdy neumožňují.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …