Petr Nosek: Rozvoj e-zdravotnictví z pohledu ministerstva

Na nedávné brněnské konferenci eHealth days 2012 představil Petr Nosek, náměstek ministra pro zdravotní pojištění, ministerský pohled na elektronizaci české zdravotnické sféry. Žhavým tématem záříjových a říjnových dní v souvislosti právě s Ministerstvem zdravotnictví ČR byla zejména veřejná soutěž, která však s datem 17. října skončila. Co bude dál?

Předloženo bylo celkem 11 návrhů na řešení elektronizace

„Hlavním cílem ministerstva zdravotnictví je zapojení všech subjektů zdravotnické sféry do následného projektu, zvýšení kvality i efektivity poskytovaných zdravotních služeb i se zaručením dlouhodobé stability, vyšší transparentnost a bezpečnost a v souvislosti s elektronizací agend celého sektoru zdravotnictví i dosažení cíle ve smyslu podstatného zvýšení role pacienta,“ předkládá ideu ideálního stavu Petr Nosek. „Jednou z částí řešení bude i Portál, který by měl sdružovat informační zdroje, bez ambice nahrazovat současné roztříštěné zdroje informací. Jedná se o přiblížení informací veřejnosti a zvýšení dostupnosti,“ dodává.  Návrhy zaslané ministerstvu teď hodnotí jedenáctičlenná komise složená většinově z nezávislých odborníků, ten vítězný by měl představovat strategický konsenzus nad budoucími potřebami řešení systému. „Vítězný návrh nemusí být zároveň návrhem implementačním, následná zakázka na implementaci nebude probíhat formou jednacího řízení bez uveřejnění,“ doplňuje Nosek.

Pohled ministerstva na rozvoj eHealth

Elektronizace zdravotnictví je veřejnosti představována jako vcelku dlouhodobé téma, jež má vést ke zvýšení kvality a bezpečí pacientů. Vzniká zejména na základě akutní potřeby úspor a primárním plánem je do tohoto procesu zapojit jak lékaře a lékárníky, tak i  pacienty, zdravotní pojišťovny a asociace nezávislých odborníků. „Hlavní příležitosti elektronického zdravotnictví vidíme zejména v rostoucí kvalitě a dostupnosti datového připojení, postupném nárůstu zájmu o ICT a zvyšování gramotnosti zdravotnických pracovníků či propojení portálů zdravotnických pojišťoven, podpoře elektronizace agend a a vzájemném propojení s eGovernment řešením,“ zmínil Petr Nosek na konferenci. K vytyčeným příležitostem přidal také relativně volný prostor pro vědu, výzkum a inovace, integraci mezinárodních standardů a podporu interoperability v rámci Evropské unie, možnost využití evropských dotačních programů a celkově evropské integrace, rozvoj digitalizace informací či zavedení elektronického identifikátoru pojištěnců a zdravotnických pracovníků. Na seznamu samozřejmě nechyběla ani národní politika elektronického zdravotnictví.

eHealth má však i svá negativa

Elektronizace zdravotnictví na českém poli však přináší i několik hrozeb, jako třeba nedostatek financí ve zdravotním pojištění na zajištění kvalitní péče, přetrvávání špatné finanční situace řady zdravotnických zařízení, nezájem zdravotnické veřejnosti o elektronická zdravotnictví nebo dehumanizace zdravotní péče. Nelze samozřejmě opomenout ani poruchovost a jiná selhání technologií elektronického zdravotnictví, nízkou míru interoperability a v neposlední řadě malou pozornost vzdělávacích a výzkumných institucí při zajišťování výuky a vývoje zdravotnické informatiky v ČR a ve světě.

Využijme stávajících systémů a připravme se

Základní idea elektronizace ministerstva zdravotnictví spočívá dle Petra Noska ve využití stávajících informačních systémů – NIS a PACS, infrastruktury a služeb eGovernment, ponechání elektronické formy dokumentace u primárního zdroje, tedy svého původce vzniku a zejména zajištění prostředí pro sdílení elektronické dokumentace, které však dosud nebylo plnohodnotně připraveno. Součástí takovéto přípravy je totiž samozřejmě i tvorba legislativních a technických předpokladů pro funkční sdílení. Důležitý předpoklad vidí Ministerstvo zdravotnictví ČR také v propojení elektronického zdravotnictví na Základní registry veřejné správy, Registry resortu zdravotnictví (eREG) a Integrační prostředí resortu zdravotnictví (IP).

 

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …