Péče o zdraví na dosah ruky: jak využít možností mobilního zdravotnictví

Evropská komise zahájila konzultaci o mobilním zdravotnictví neboli mHealth. Jejím cílem je nalézt způsoby, jak posílit zdraví a tělesnou kondici Evropanů s využitím mobilních zařízení, jako jsou mobilní telefony, tablety, přístroje pro monitorování pacientů a další bezdrátová zařízení.

„Mobilní zdravotnictví omezí nákladné konzultace v nemocnicích, pomůže občanům, aby se aktivně starali o své zdraví a dobrou kondici, a zaměří se více na prevenci. Je rovněž velkou příležitostí pro vzkvétající odvětví aplikací a pro podnikatele,“ prohlásila Neelie Kroesová, místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za digitální agendu. „Sama nosím sportovní náramek, abych měla denně přehled o své aktivitě, takže mobilnímu zdravotnictví velmi fandím. Zašlete nám své příspěvky, abychom se v této slibné oblasti mohli stát světovou špičkou,“ uvádí.

Komisař Tonio Borg odpovědný za zdraví dodal: „Mobilní zdravotnictví může občany výrazně povzbudit, aby se o své zdraví aktivně starali a déle si ho udrželi. Mohlo by zlepšit kvalitu péče o pacienty a jejich pohodu a stát se dobrým pomocníkem zdravotnických odborníků. Využívání řešení v oblasti mobilního zdravotnictví tak může přispět k vytvoření moderních, efektivnějších a udržitelnějších systémů zdravotní péče.“

Jak může mobilní zdravotnictví pomoci?

Mobilní zdravotnictví je výhodné ve všech směrech, protože:

  • umožňuje pacientům, aby měli své zdraví lépe pod kontrolou, dává jim větší nezávislost a pomáhá předcházet zdravotním problémům,
  • vytváří efektivnější systém zdravotní péče, v němž je možné dosáhnout velkých úspor nákladů,
  • nabízí nevídané možnosti pro vytváření inovativních služeb, začínající podniky i vývoj aplikací.

Příklady využití mobilního zdravotnictví

  • aplikace, která měří uživatelovy základní fyziologické funkce, například krevní tlak
  • aplikace, která pomáhá diabetikům dávkovat inzulín přenášením kontrolních signálů z mobilní platformy do inzulínové pumpy
  • aplikace, která pacientům připomíná, že by si měli vzít léky
  • aplikace, která nabízí doporučení, jak zlepšit celkové zdraví a tělesnou kondici uživatele

Dobré zprávy

Dostupných je již téměř 100 000 aplikací mobilního zdravotnictví na nejrůznějších platformách např. iTunes, Google play, Windows Marketplace, BlackBerry World. Dvacet nejoblíbenějších aplikací týkajících se sportování, dobré kondice a zdraví si již po celém světě stáhlo 231 milionů uživatelů. Do roku 2017 budou chytrý mobilní telefon vlastnit 3,4 miliardy lidí a polovina z nich bude využívat aplikace mobilního zdravotnictví. Pokud se nám podaří plně využít potenciál mobilního zdravotnictví, sníží se v EU v roce 2017náklady na zdravotní péči o 99 miliard eur. Díky tomu, že Evropský parlament minulý týden odhlasoval balíček Propojený kontinent, jsme opět o krok blíže k zajištění inovativních služeb v EU.

Co je třeba vyřešit?

K tématům, kterými je třeba se ještě zabývat, patří bezpečnost aplikací mobilního zdravotnictví, obavy z využívání shromážděných dat a nedostatečná interoperabilita dostupných řešení. Problémem je také to, že zúčastněné strany neznají právní požadavky na aplikace podporující životní styl a dobrou kondici, ať se jedná o slučitelnost s předpisy o ochraně údajů či skutečnost, zda jsou tyto aplikace zdravotnickými prostředky a musí získat označení CE. Rovněž je důležité pěstovat důvěru mezi odborníky i občany a pomáhat lidem, aby využívali služby mobilního zdravotnictví efektivně.

Na co se Komise v konzultaci ptá?

Konzultace se obrací na organizace spotřebitelů a pacientů, zdravotnické odborníky a organizace, orgány veřejné správy, tvůrce aplikací, poskytovatele telekomunikačních služeb, výrobce mobilních zařízení, jednotlivce a všechny zainteresované subjekty. Odpovědi je možné zasílat do 3. července 2014. Čekají vás mimo jiné následující otázky:

Jaké požadavky na bezpečnost a výkonnost by se měly uplatnit na aplikace týkající se životního stylu a dobré kondice?

Jaké bezpečnostní záruky by mohly zaručit ochranu údajů týkajících se zdraví v prostředí mobilního zdravotnictví?

Jak co nejlépe podporovat podnikání v oblasti mobilního zdravotnictví v Evropě?

EU se rovněž podílí na financování výzkumu v oblasti mobilního zdravotnictví. Například pacienti trpící selháním ledvin budou brzy moci monitorovat dialýzu na svém chytrém telefonu. Existují již aplikace, které pomáhají zvládat stres. Nový mobilní systém výrazně zlepšil vnitřní pracovní postupy zdravotnického personálu v rakouském Štýrském Hradci. Více informací naleznete v dokumentu MEMO/14/266.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …