Otevřená data a česká státní správa

V minulém článku na téma elektronizace státní správy jsme se věnovali tomu, jaké služby eGovernmentu zařizuje Česká pošta. eGovernmentu jako takovému jsme se věnovali v tomto článku. Dnes se blíže podíváme na tzv. otevřená data – co to je a jak s nimi pracuje česká státní správa?

 

Otevřená data jsou data a údaje zveřejněné na Internetu, které jsou zároveň:

 • úplné
 • snadno dostupné
 • strojově čitelné
 • používající standardy s volně dostupnou specifikací
 • zpřístupněna za jasně definovaných podmínek užití dat s minimem omezení
 • dostupná uživatelům při vynaložení minima možných nákladů.
 •  
  Hlavními požadavky, které musí otevřená data dále splňovat, aby byla opravdu otevřená jsou:

  • neomezovat uživatele ve způsobu použití dat
  • opravňovat uživatele k jejich dalšímu šíření
  • musí být uveden autor dat (i při dalším šíření)
  • při dalším šíření musí i ostatní uživatelé mít stejná oprávnění s daty nakládat.
  •  
   Chceme-li si otevřená data lépe představit, můžeme si uvést jejich příklady, jedná se například o: jízdní řády, účetní příjmy a výdaje institucí, seznamy majetků institucí, statistické údaje o obyvatelstvu, dále např. seznamy poskytovatelů sociálních služeb, kalendář ministra nebo výsledky měření čistoty ovzduší.

   Data mohou pocházet ze státní správy, ze samosprávy, z univerzit, z nevládních organizací i ze soukromých firem. V tomto článku nás budou nejvíce zajímat dala týkající se státní správy, jak u nás využívání otevřených dat funguje?

   I česká Republika si stanovila za cíl implementovat principy otevřených dat do prostředí (nejen) státní správy v souladu s evropskou legislativou. Hlavními úkoly je vytvoření legislativního vymezení pro otevřená data veřejné správy ČR a vybudování centrálního katalog otevřených dat veřejné správy.

   Má-li však projekt uspět, nejdůležitější součástí bude poskytnutí pomoci a podpory při publikaci otevřených dat jednotlivým úřadům a institucím veřejné správy ČR, bez něhož by byl jakýkoliv rozvoj otevřených dat výrazně složitější.

   Jako prvnímu v ČR se v lednu letošního roku podařilo otevřít svá data veřejnosti Ministerstvu financí. Nově mají občané přístup ke všem fakturám MF a k seznamům státních dotací, následovat pak mají např. nemovitosti státu. Od zvýšené transparentnosti si ministerstvo slibuje lepší kontrolu veřejnosti nad jeho fungováním a potenciálně i úspory.

   Ministerstvo financí také připravuje zjednodušení přístupu ke všem doposud zveřejňovaným informacím. Nově budou všechna data dostupná na jediné adrese http://data.mfcr.cz, budou strojově čitelná a bude kontrolována jejich aktuálnost a kvalita. Například státní rozpočet se dosud na webových stránkách Ministerstva financí zveřejňoval ve formátu PDF, který je pro další zpracování nevhodný.

   Další příklady aplikací a projektů postavených na otevřených datech najdete na stránkách Fondu Otakara Motejla, který se otevřenými daty dlouhodobě zabývá www.otevrenadata.cz.

   Na závěr shrňme ještě hlavní přínosy otevřených dat, jsou jimi:

   • zvýšení efektivity – uvolnění dat znamená možnost je sdílet a analyzovat
   • podpora ekonomiky – data jsou zdrojem inovací, podnikatelských příležitostí a pracovních nabídek – lze je využít třeba v dopravě, logistice, zdravotnictví či bankovnictví
   • transparentnost, zefektivnění a kontrola veřejné správy – zveřejněná data umožňují kontrolu, jak se hospodaří s daněmi nebo příspěvky organizacím, které podporujeme
   • zapojení občanů do rozhodování – občané se mohou díky datům a analýzám kvalifikovaněji podílet na fungování státu
   • datová žurnalistika – otevřená data jsou nezastupitelným zdrojem informací pro novináře.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …