Oborová sdružení vyzvala vládu k podpoře konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím rozvoje ICT a internetové ekonomiky

Představitelé ICT průmyslu vyzvali premiéra a členy vlády, aby koaliční kabinet zařadil oblast informačních a komunikačních technologií (ICT) mezi své programové priority. K výzvě se připojily – v abecedním pořadí – Asociace.BIZ (Asociace dodavatelů internetových řešení), Asociace provozovatelů kabelových a telekomunikačních sítí, Asociace provozovatelů mobilních sítí, CACIO (Česká asociace manažerů informačních technologií), Česká asociace telekomunikací, Český svaz průmyslu ochrany osobních údajů, Hospodářská komora ČR, ICT UNIE, Platforma pro internetovou ekonomiku, Sdružení pro internetovou reklamu, Smíšený klub ICT odborníků z veřejné správy a komerčního sektoru a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Signatáři upozorňují na potřebu efektivního využití ICT ve veřejné správě a při podpoře internetové ekonomiky. Doporučení, která oborová sdružení zformulovala, se týkají dvou klíčových oblastí: za prvé elektronizace veřejné správy a využití ICT k efektivnějšímu řízení a hospodaření státu, za druhé pak posílení konkurenceschopnosti českého průmyslu a dalšího rozvoje internetové ekonomiky. Mezi konkrétními body, na něž by se nová vláda měla zaměřit, je uveden např. rozvoj eGovernmentu s maximální orientací na občany a firmy podle jejich skutečných potřeb, efektivita a standardizace při plánování a nasazení ICT systémů ve státní správě a samosprávě, příprava čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě v programovém období 2014 až 2020 nebo rozvoj telekomunikační infrastruktury zajišťující vysokorychlostní internetové připojení srovnatelné s moderním světem.

Dokument vyzývá vládní kabinet, aby uvedená témata začlenil do připravovaného Programového prohlášení vlády. „Průmysl informačních a komunikačních technologií a internetové ekonomiky reprezentovaný svazy, spolky, sdruženími i akademickými institucemi je připraven aktivně a neprodleně spolupracovat s novou vládou při naplňování cílů této výzvy. Plně si uvědomujeme, že bez vzájemné spolupráce, podpory a respektu nemůže být dosaženo pozitivního výsledku,“ uvádí se ve výzvě.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …