O implementaci eHealth se chce postarat Národní telemedicínské centrum

Miloš Táborský, zástupce Národního telemedicínského centra v Olomouci, předvedl na brněnské konferenci eHealth Day návrh organizační struktury pro implementaci eHealth do každodenní klinické praxe.

Národní telemedicínské centrum (NTMC) vzniklo jako koordinační a vzdělávací centrum v rámci nového rychle se rozvíjejícího odvětví medicíny – eHealth, resp. telemedicíny. V současné době existuje v ČR celá řada aktivit v oblasti eHealth, většina z nich se však zabývá pouze dílčími úkoly. Cílem NTMC je sjednocení těchto aktivit pod jednu organizační strukturu, hledání a zkoumání nových směrů a postupů v dané oblasti, ověřování a zavádění těchto novinek a principů do praxe a v neposlední řadě rozvoj a využití moderních metod v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání. Soustředí se tak centrálně na telemedicínu, elektronizaci zdravotnictví, inovaci výuky a odborného vzdělávání lékařských a nelékařských odborníků a ekonomiku a management ve zdravotnictví. Hlavním a klíčovým plus má být podle zakladatele Táborského nezávislost a akademická svoboda.

Táborský zhodnotil při svém vystoupení rovněž i současný stav – zejména zpomalení procesu elektronizace zdravotnictví ze strany ministerstva, zájem relevantních subjektů směrem „zdola“ na realizaci elektronizace a také národní/regionální úroveň, kdy převážná většina vyspělých zemí EU již s elektronizací dávno začala. Ačkoliv už částečně či naplno fungují některé separátní projekty, jako například datové standardy, lokální systémy v nemocnicích a laboratořích, databáze RTG či CT snímků nebo izolované ambulantní projekty, chybí systémové řešení napříč.

„Naším cílem je opravdová definice české národní politiky eHealth,“ zmínil Táborský. Jako klíčové tak vidí právě zapojení NTMC, tedy implementaci vybraných telemedicínských postupů do klinické praxe a jejich vyhodnocování. Zaměřit se chce centrum hned na několik oblastí – hypertenzi, srdeční selhání, INR, srdeční arytmii, diabetes, monitoraci matky a plodu a komunikaci s pacientem. Jako první krok tak vidí centrum nutnost koncepčního přístupu a zpracování souhrnu zahraničních zkušeností, k jehož realizaci již došlo. Na základě Centrem realizovaného Kulatého stolu, který se uskutečnil v první polovině dubna, došlo ke shodě na vytvoření platformy a zpracování strategie.

Pod rukama Národního telemedicínského centra tak vzniká takzvaná Czech eHealth platforma, nad kterou stojí Nadační fond při Univerzitě Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evagelisty Purkyně. Právě tento sdružený subjekt má být zastřešujícím pro zpracování a implementaci oné strategie. NTMC tak právě připravuje organizační zajištění vzniku této platformy. Jejím hlavním cílem je přitom na základě spolupráce a celospolečenské shody všech zainteresovaných stran připravit koncept implementace dlouhodobě udržitelného strategického návrhu elektronizace zdravotnictví v České republice s využitím zahraničních zkušeností a aktuálních poznatků z této oblasti. Celkový postup by měl být následující:

1)Vytvoření společné nadace Czech eHealth akademického sektoru reprezentovaného Univerzitou Palackého v Olomouci (UPOL) a České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP).
2)Identifikace a analýza relevantních zainteresovaných subjektů v ČR a jejich přizvání k činnosti platformy Czech eHealth.
3)Zajištění nezávislého facilitátora pro tvorbu a implementace strategie.
4)Analýza vlivu a vazeb jednotlivých subjektů v rámci systému zdravotnictví ČR.
5)Analýza potřeb jednotlivých skupin subjektů.
6)Vytvoření společné vize elektronizace českého zdravotnictví.
7)Vytvoření pracovních skupin pro jednotlivé domény eHealth.
8)Syntéza návrhů jednotlivých skupin, finalizace strategie.
9)Vytvoření implementačního plánu strategie.
10)Implementace strategie elektronizace zdravotnictví v ČR.

Průřezovými aktivitami NTMC by mělo být zajištění finančních prostředků nadace Czech eHealth a oslovení potenciálních dárců; hledání a definice zdrojů financování elektronizace zdravotnictví; inicializace a realizace výzkumné činnosti v oblasti eHealth; transfer know-how ze zahraničí;  komunikace s Ministerstvem zdravotnictví ČR a vytváření relevantních podkladů pro MZČR a prezentace výsledků vůči odborné i obecné veřejnosti.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …