Registry a statistika

Pro řízení zdravotní politiky je nezbytné používat základní agendy – registry, některé z nich jsou v současnosti součástí NZIS (Národního zdravotního informačního systému). Registry jsou základnou nejenom  povinných statistických výstupů vůči státu, EU, případně dalším orgánům.
Administrativní registry (registr zdravotnických profesionálů, zdravotnických zařízení)
Odborné zdravotní registry
• evidující zásadní a závažné zejména civilizační choroby (např. onkologický, kardiovaskulární choroby, diabetologický)
• registry vzácných onemocnění ve spolupráci s ostatními zeměmi EU
• registry řídící speciální typy léčby (např. transplantační)
Hygienické registry (chemické látky, pitné vody, pandemický)
Registry požadované Evropskou unií (Evropská databanka zdravotnických prostředků Eudamed)

 
Občan bude mít po autentifi kaci přístup ke svým záznamům, které jsou o něm v jednotlivých registrech vedeny. U registrů, u kterých je to logické a možné, se předpokládá napojení na Základní registry veřejné správy.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …