Identifikátory

Identifi kace zdravotnických pracovníků a identifi kace pojištěnců jsou nezbytným předpokladem a základním stavebním kamenem pro zavádění ostatních pilířů eHealth.

Elektronické identifi kátory zdravotnických pracovníků budou spravovány na základě registru zdravotnických pracovníků.

• umožní autorizovaný přístup zdravotnických pracovníků k jednotlivým informačním systémům a zjednoduší využívání nových forem komunikace a vedení zdravotní dokumentace

  • podpoří nový způsob komunikace poskytovatele zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami, státními institucemi i dalšími subjekty

• umožní jednoznačnou autorizaci informací vložených konkrétním zdravotnickým pracovníkem do informačního systému. Tímto krokem se skokově zvýší kvalita nejen zdravotnické dokumentace vedenév elektronické formě, ale i dalších informačních systémů

• umožní verifi kaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu

 

Elektronické identifi kátory pojištěnce zdravotních pojišťoven budou spravovány na základě registru pojištěnců zdravotního pojištění.

• umožní jednoznačnou identifi kaci pojištěnce, jeho práv a povinností v rámci zdravotního pojištění
• jsou nástrojem pro přístup k přehledu o platbách zdravotního pojištění a k přehledu zdravotních služeb čerpaných na vrub zdravotního pojištění

• umožní autorizovaný přístup k informačním systémům pro pojištěnce
• sníží administrativu spojenou se zdravotním pojištěním a především s čerpáním a poskytováním zdravotní péče

• umožní verifi kaci účtu za poskytnutou zdravotní péči pro zdravotní pojišťovnu.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …