Co přinese elektronické zdravotnictví

Zavedení eHealth přispěje k lepšímu zdraví občanů České republiky a k efektivnímu poskytování zdravotní péče občanům nejen ČR, ale i celé EU. Tím v konečném důsledku zvýší i kvalitu a dostupnost této péče a bezpečí pacientů. eHealth podpoří zavedení moderních způsobů organizace péče, jako homecare či telemonitoring. eHealth umožní kontinuální poskytování péče kdekoliv a kdykoliv je to potřebné, s možností okamžitého využití všech významných existujících informací o zdravotním stavu pacienta.

Elektronická zdravotnická dokumentace

Cílem projektu je vytvoření jednotné platformy, založené na mezinárodních standardech. Ta umožní výměnu zdravotnické dokumentace mezi jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb. Zdravotní dokumentace zůstává zároveň uložená v místech svého vzniku a výběry z ní budou k dispozici na základě standardizovaných požadavků oprávněných osob.

Elektronická preskripce

Systém pro elektronické předepisování léků – elektronická preskripce – se má stát jedním z nástrojů pro přenos receptů. Částečně by tak měl nahradit či lépe doplnit stávající způsob přenášení papírového receptu mezi občanem, lékařem, lékárníkem a následně plátcem zdravotních služeb.

Elektronická identifikace pojištěnce i poskytovatele zdravotnických služeb, elektronický platební styk

Elektronická identifikace pojištěnce povede k  přiřazení pojištěnce ke zdravotní pojišťovně a zdravotnímu plánu. Umožní přesnou identifikaci pojištěnce jak v rámci ČR, tak i mezinárodně, zejména s ohledem na platnou legislativu v Evropské unii a volný pohyb osob v rámci jednotného trhu.

Registry a konsolidace resortních dat

Projekt e-zdravotnictví změní způsob vzniku, rozvoje, provozování a využívání všech typů registrů. Nutností je položení technologických základů umožňujících bezpečnou a efektivní komunikaci mezi subjekty, které do registrů poskytují data, a vlastním registrem.  Zároveň naplňování registrů musí být efektivní, a to zejména s ohledem na validaci pořizovaných dat.

Portál, vzdělávání a telemedicína

Elektronizace zdravotnictví by měla zvýšit informovanost občanů o systému zdravotních služeb, jejich kvalitě i samotných poskytovatelích. Měli by znát svá práva pacienta, mít povědomí o financování zdravotnictví, lécích a další informace v závislosti na aktuálních potřebách. Středem zájmu bude i rozvoj telemedicíny. eHealth podpoří rozvoj informačních technologií v oblastech distančního hodnocení výsledků, konzultací s dalšími odborníky nebo systému pro podporu rozhodování.

Elektronické standardní postupy odborné zdravotní péče

V rámci aktivit resortu zdravotnictví lze předpokládat vznik sady standardních postupů odborné zdravotní péče. Dle připravované metodiky vzniku standardních postupů bude každý takový postup obsahovat popis pro odborníky, ekonomickou část potřebnou pro plátce a část pacientskou, v níž bude standardní postup vysvětlen s ohledem na laiky.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …