Nemocnice pomalu začínají komunikovat elektronicky

V českých nemocnicích se postupně začíná rozšiřovat elektronická komunikace. Elektronické nástroje nemocnice alespoň někdy využívají zejména při komunikaci s institucemi (96 %), mezi sebou navzájem (95 %) nebo s externími ambulancemi (79 %). Vyplývá to z exkluzivního průzkumu, který si na vzorku 57 nemocnic nechala zpracovat společnost CompuGroup Medical, český lídr v oblasti IT systémů pro zdravotnictví. To však ještě neznamená, že elektronická komunikace v českých nemocnicích převládá. Navzdory tomu, že je rychlá a efektivní, jejímu masovému rozšíření stále brání celá řada překážek.

„Internet, email a další formy elektronické komunikace nemocnice využívají nejčastěji při styku se zdravotními pojišťovnami a dalšími institucemi,“ vysvětluje Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika. Nemocnice mezi sebou nejčastěji informace sdílejí telefonicky. Významný podíl stále tvoří i standardní pošta, případně fax. Při komunikaci s pacientem jsou nejvýznamnějším komunikačním nástrojem osobní schůzky. Například sdělování výsledků vyšetření probíhá většinou osobně, případně telefonicky. Standardní pošta pomalu ustupuje.

„Internet se při styku s pacientem doposud příliš neprosadil, což souvisí i se současným IT vybavením českých nemocnic. Třetina z nich například postrádá elektronický objednávkový a zvací systém pro pacienty.“ komentuje výsledky průzkumu Vladimír Přikryl a dodává: „V řadě nemocnic na některých odděleních navíc úplně chybí připojení k internetu. V dalších je připojení pomalé nebo je omezeno pouze na intranet.“

Zástupci českých nemocnic se elektronizace nebojí. Jejímu dalšímu rozvoji však stojí v cestě celá řada překážek. Tou největší jsou finance (32 %), následuje neochota zaměstnanců přizpůsobovat se novým věcem (13 %) a chybějící softwarové vybavení (12 %). „Pro zástupce nemocnic jsou nové technologie synonymem zvyšování efektivity i kvality poskytované péče. Tlak na snižování nákladů, který je nyní ve zdravotnictví velmi výrazný, ale často vede i k omezení investic do IT,“ uvádí Vladimír Přikryl. „Mezi zaměstnanci nemocnic je pak patrná nechuť ke změnám a jistá nostalgie k papírovým dokumentům, se kterými jsou zvyklí pracovat,“ dodává.

Komunikace prostřednictvím pošty nebo osobních schůzek je však vysoce časově náročná a finančně nákladná. Efektivním řešením je sdílení informací pomocí specializovaných zdravotnických softwarů, které lékaři a další zdravotničtí pracovníci používají k řešení každodenní agendy. Dokumenty však musí být kvůli bezpečnosti opatřeny elektronickým podpisem. „Při sdílení zdravotních údajů je klíčová ochrana osobních údajů a vysoká úroveň zabezpečení. K citlivým datům nikdo nepovolaný nemůže mít přístup a každá zpráva musí být vždy prokazatelně a nezpochybnitelně doručena adresátovi,“ uzavírá Vladimír Přikryl, generální ředitel českého zastoupení společnosti CompuGroup Medical.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …