Největší překážkou v elektronizaci zdravotnictví je zejména nepřipravenost institucí

Více než polovina ambulantních lékařů v České republice vnímá překážku rozvoje elektronického zdravotnictví v nepřipravenosti zdravotnických subjektů. Tento důvod uvedlo celých 56 % oslovených lékařů v průzkumu společnosti CompuGroup Medical, poskytovatele informačních systémů pro zdravotnictví. Komplikace vnímají oslovení lékaři v chybějící legislativě, složitosti potřebného softwaru či v nedostatku svého času.

Česká republika se řítí do éry elektronizace zdravotnictví. O eHealth se však již dlouhou dobu spíše jen mluví. Některé strany se ale snaží se této koncepci maximálně přiblížit a na plnohodnotnou elektronizaci se dobře připravit. Svůj krok už podniklo i ministerstvo zdravotnictví, když vyhlásilo veřejnou soutěž. Na sféru ambulantních lékařů se zase zaměřila společnost CompuGroup Medical, a to za pomoci průzkumu. Jeho výsledky prezentoval na celostátní konferenci zaměřené na ICT ve zdravotnictví Jan Hlaváček.

Za jakým účelem tento průzkum vznikl? Co bylo jeho hlavním cílem?

Průzkum byl realizován mezi praktickými lékaři, ambulantními specialisty i stomatology v rámci celé České republiky. Hlavním cílem bylo získat názory a postoje oslovených lékařů na stav elektronizace českého zdravotnictví. Zejména terénní ambulantní lékaři jsou totiž často prezentováni spíše jako skupina nadstandardně IT skeptických uživatelů. Jsou vnímáni jako konzervativní skupina, která nemá na informační technologie zřetelné nároky a navíc je neochotná do těchto technologií investovat. Naše zkušenost s nimi je přitom odlišná. Snad polovina našich klientů již komunikuje elektronicky se zdravotním pojišťovnami nebo přijímá výsledky z laboratoří.  Ordinace jsou z osmdesáti procent připojeni k internetu. To jsou čísla, která konzervativní vnímání lékařů vyvrací, a tak jsme se rozhodli o jejich vztahu k elektronizaci zjistit více přímo v reálu. Průzkum pak ve finále opravdu vyvrátil všeobecně rozšířenou domněnku, že lékaři jsou vůči elektronické komunikaci skeptičtí. Naopak z něj vyplynulo, že je pro ně smysluplná modernizace zajímavá.

Jak průzkum probíhal?

Využili jsme dotazníků, které byly lékařům rozesílány elektronicky a jejich odpovědi byly přitom anonymní. Výsledky reflektují názory 1028 respondentů, kteří své odpovědi zaslali v období od 5. června do 3. srpna 2012. Z celkového počtu vyplnilo 847 dotazovaných variantu pro praktické lékaře a zbylých 181 variantu určenou pro stomatology.

Čemu se v základech průzkum věnoval?

Průzkum měl vytvořené tři základní okruhy: zda a s jakými institucemi a partnery v rámci zdravotnictví chtějí lékaři elektronicky komunikovat, zda a v jakých procesech chtějí lékaři využívat elektronickou komunikaci a v čem vlastně spatřují v rámci elektronické komunikace největší problémy.

A konečně – jaké byly jeho výsledky?

Z průzkumu vyplynulo zejména to, že největší překážka rozvoje elektronizace spočívá v nepřipravenosti laboratoří či nemocnic komunikovat elektronicky. Až 41 % lékařů spatřuje problém rozvoje ve složité legislativě, která podle nich celý proces elektronizace ztěžuje a zpomaluje. Náklady na pořízení technického vybavení považuje za komplikaci 21 % ambulantních lékařů. Ambulantní lékaři jsou přitom nejčastěji v kontaktu s pojišťovnami, laboratořemi, nemocnicemi a okolními ambulancemi. Přestože například zdravotní pojišťovny v posledních letech aktivně podporovaly u těchto institucí rozvoj elektronické komunikace, chybějící legislativa tomuto rozvoji podle průzkumu brání. Průzkum však zároveň ukázal, že je mezi ambulantními lékaři o elektronickou komunikaci opravdu zájem. Jsou dokonce připraveni se aktivně podílet na projektech v rámci eHealth, které považují za smysluplné.

S jakými partnery chtějí lékaři elektronicky komunikovat
S jakými partnery chtějí lékaři elektronicky komunikovat
Největší problémy v elektronické komunikaci
Největší problémy v elektronické komunikaci

Zdroj: CompuGroup Medical

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …