Nejnovější trendy v naději dožití ve zdraví v rámci Evropské unie byly prezentovány v Paříži

Jedna z klíčových priorit Evropské unie, tj. zajištění nejlepšího možného zdravotního stavu stárnoucí populace, vymezuje cíl zvýšení počtu let délky života ve zdraví (Healthy Life Years – HLY) o 2 roky v období 2010–2020. V rámci Evropské společné akce o „naději dožití ve zdraví“ (European Healthy Life Expectancy Information System – EHLEIS), koordinované Národním ústavem zdraví a lékařského výzkumu (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale – INSERM, Francie), členské státy a Evropská komise společně sledují a analyzují trendy ukazatelů naděje dožití ve zdraví v Evropě.

Nejnovější data týkající se naděje dožití ve zdraví ve věku 65 let a vyšším byla uveřejněna v rámci druhého výročního zasedání EHLEIS v Paříži ve čtvrtek, 18. dubna v budově francouzského Ministerstva zdravotnictví:
 V EU1 jako celku naděje dožití ve věku 65 let v roce 2011 činila 18,0 roku pro muže a 21,4 roku pro ženy, což je ve srovnání s rokem 2005 nárůst o více než 1 rok (1,3 roku pro muže a 1,2 roku pro ženy)
 Naděje dožití v dobrém subjektivním zdraví (roky prožité s pocitem dobrého nebo velmi dobrého zdravotního stavu) se v EU od roku 2005 také významně zvýšila, o 1,5 roku pro muže a 1,6 roku pro ženy, nárůst byl větší než u celkové naděje dožití.
 Méně pozitivní vývoj zaznamenáváme v ukazateli délky života ve zdraví – HLY (rokypr ožité bez omezení aktivit), jehož hodnota pro věk 65 a více let zůstala téměř neměnná mezi roky 2005 a 2011, s mírným nárůstem o 0,2 roku u mužů na 8,8 roku a s poklesem o 0,2 roku na 8,6 u žen. To znamená, že ve sledovaném období se zvýšil počet let prožitých s omezením aktivit.
 Naděje dožití bez chronické nemoci se významně snížila mezi roky 2005 a 2010, ale opět významně vzrostla během roku 2011, takže hodnoty za rok 2011 (7,2 roku pro muže a 8,0 roku pro ženy) byly velmi podobné hodnotám z roku 2005. Opět to však znamená, že během let 2005 až 2011 počet let prožitých s dlouhodobou nemocí ve sledovaném období vzrostl.

Tyto zdánlivě rozporuplné výsledky však mohou být vysvětlovány lepším podchycením zdravotních potíží a přidružených postižení (omezení aktivit), takže zdravotní problémy a disabilita, spojená s nárůstem naděje dožití ve věku 65 let, nemusely nutně vyvolat snižování kvality života. Je pravděpodobné, že lidé jsou dnes lépe informováni o svém zdravotním stavu a uvádějí častěji přítomnost dlouhodobé nemoci a v časnějších stádiích než dříve.

Situace v České republice
 Naděje dožití celkem ve věku 65 let činila v roce 2011 u mužů 15,6 roku, u žen 19,2 roku a ve srovnání s rokem 2005 se prodloužila o 1,2 roku u mužů a 1,5 roku u žen. Ve srovnání s průměrem EU25 jsou hodnoty naděje dožití dlouhodobě v ČR podprůměrné, nižší o zhruba 2,1-2,4 roku.
 Naděje dožití v dobrém či velmi dobrém subjektivním zdraví ve věku 65 let byla v roce 2011 v České republice jak u mužů (3,5 roku) tak u žen (3,1 roku) výrazně nižší ve srovnání s průměrem EU25 (7,1 pro muže, resp. 7,0 u žen). Ve srovnání s rokem 2005 se její hodnota v ČR zvýšila u mužů o 1,2 roku, u žen o 0,6 roku.
 Délka života ve zdraví – HLY dosahovala v ČR v roce 2011 hodnoty 8,4 roku pro muže a 8,7 roku pro ženy ve věku 65 let. Ve srovnání s průměrem EU25 je tato hodnota nižší o 0,4 roku u mužů a vyšší o 0,1 roku u žen. Vzhledem ke skutečnosti, že naděje dožití je v ČR ve srovnání s průměrem EU nižší o více než 2 roky, podíl HLY (která je s průměrem EU25 zhruba srovnatelná) na celkové naději dožití v daném věku je pro ČR nadprůměrný. V roce 2011 činil u mužů v ČR 54 % (EU25 jen 49 %) a u žen 45 % (EU25 jen 40 %). Češi tedy žijí celkově kratší dobu ve srovnání s průměrem EU25, větší část života však prožijí bez zdravotního omezení. V letech
2005–2007 jsou data za ČR obtížně srovnatelná, neboť se měnila metodologie použitá při stanovení ukazatele, proto je vhodnější hodnotit vývoj až od roku 2008. V období 2008–2011 se v ČR u osob ve věku 65 let délka života ve zdraví zvýšila u mužů o 0,9
roku, u žen o 0,5 roku.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …