Názory odborníků na systém elektronických receptů jsou velmi různé

Elektronické recepty pomohou pacientům, lékařům i lékárníkům. To je jedna strana mince nového systému elektronické preskripce, který by měl být od 1. ledna 2015 povinný. Stejně jako si někteří odborníci hájí jeho výhody, podle dalších zase nejsme na takovéto změny připraveni a systém tak nemůže zcela účelně a bezproblémově fungovat. Přečtěte si některé názory.

Václav Šmatlák, Sdružení praktických lékařů

Zejména pro praktické lékaře je stoprocentní povinné zavedení elektronických receptů velice problematická věc a to zejména proto, že my musíme chodit jako praktičtí lékaři na návštěvy k pacientům, kde mnohdy musíme recept prostě napsat, předat jej pacientovi a dost dobře to nelze dělat elektronickou cestou. Nelze spoléhat na to, že každý lékař v každé vesnici, v každém místě bude mít odpovídající připojení. Mnohdy máme, a to je právě problém u nás praktických lékařů, kde jistě by to nebyl problém asi v Praze nebo ve větších městech, ale jsou oblasti, kde prostě připojení není kvalitní.

Jiří Skalický, poslanec

Zavedení povinné elektronické preskripce se nemusí nikdo obávat. Obdobný systém již funguje například v Německu či v jiných evropských zemích, kde si na nový způsob předepisování léků rychle zvykli jak pacienti, tak lékaři a lékárníci. Mezi největší výhody elektronických receptů pro pacienty patří zejména vyšší komfort. Ve specifických případech, jako jsou chronická onemocnění či hormonální antikoncepce, bude moci lékař vystavit recept a zaslat jej pacientovi emailem. Zároveň jde o velmi bezpečnou formu práce s léky, recepty jsou totiž nepadělatelné a jednoznačné.

Jan Hlaváček, výkonný ředitel divize Ambulantní software společnosti CGM

V rámci samotného procesu elektronického předepisování by měl být důsledně dodržován zákon o elektronické preskripci, zejména pak dodržení požadavku na elektronický podpis receptu ve všech fázích jeho použití. Dalším ze zásadních kroků v rámci zavádění e-preskripce by měla být anonymizace elektronických receptů, které jsou ukládány v centrálním úložišti Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Ta by měla proběhnout rozdělením elektronického receptu na část nesoucí informace z receptu a část obsahující informace o pacientovi. Aby byl celý proces e-preskripce maximálně užitečný, mělo by zároveň dojít ke zpřístupnění kompletní lékové historie pacienta praktickému lékaři. Takto zpřístupněná kontrola všech předepsaných a vyzvednutých léčiv by smysl elektronizace zdravotnictví značně obohatila. Bez těchto zásadních opatření pravděpodobně nebude systém elektronického předepisování receptů fungovat naplno a v souladu s požadavky zdravotníků i pacientů.

Jiří Rusnok, člen Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Plošné zavedení ePreskripce bude významným krokem k elektronizaci zdravotnictví. Již nelze ignorovat rozvoj moderních způsobů komunikace, které přinesou nutné úspory v systému veřejného zdravotního pojištění a zabrání zbytečnému plýtvání a současně významně zvýší komfort a celkovou informovanost českých pacientů. Navržené změny jsou v plném souladu se snahou posilovat postavení pacientů v českém zdravotním systému. Pokud bude dobře nastavená i navazující legislativa, můžeme poměrně účinně zprůhlednit celý zdravotní systém a přispět ke zlepšení služeb, které poskytuje pacientům.

Svaz pacientů ČR

Svaz pacientů ČR je velmi znepokojen snahou pravicových vládních poslanců Šťastného (ODS), Skalického (TOP 09/STAN) a Rusnoka (LIDEM). Všechny „argumenty“ zastánců eReceptu v jeho prospěch byly již v průběhu posledních 4 let, kdy měl systém ePreskripce podle zákona o léčivech fungovat, různými oponenty opakovaně vyvráceny, takže je zřejmé, že v celé kauze jde o něco jiného. Za posledního cca 1,25 roku bylo podle údajů v médiích z celkem 92,5 mil. receptů 369 lékaři a některými nemocnicemi, nucenými jejich zřizovateli k používání eReceptu, vystaveno pouze 256 463 eReceptů, tj. 0,27% celkového množství. Vývoj systému ePreskripce stál již 220 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že skutečným důvodem pro nařízení povinného vystavování eReceptů lékaři a to bez souhlasu pacientů, je snaha zakrýt již zbytečně vyhozené stovky mil. Kč na obdobně „funkční“ projekt, jako byl IZIP.

Koalice soukromých lékařů

Koalice soukromých lékařů, která zastupuje prakticky všechny segmenty ambulantní péče, zásadně odmítá tento poslanecký návrh. Zavedení opatření s tak významným dopadem na několik desítek tisíc poskytovatelů zdravotní péče není možné provádět bez jakéhokoli projednání s odbornou veřejností, bez řádného připomínkového řízení, bez zvážení a prodiskutování všech dopadů a komplikací. Tak závažnou otázku, jako je zavedení povinnosti předepisovat léky elektronicky, nelze odbýt dvěma odstavci zákona. Po věcné stránce jsme si jisti, že by přijetí tohoto návrhu nebylo přínosem ani pro pacienty, ani pro lékaře (poskytovatele) a ani by neznamenalo ekonomický přínos pro systém veřejného zdravotního pojištění. Realitou by byl pravý opak. Realitou by bylo místy až úplné zablokování průchodnosti ambulancí s významným prodloužením čekacích dob na vyšetření. Návrh by zcela jistě nebyl ekonomickým přínosem, ale sám o sobě by zavinil zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro pacienty.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …