Národní systém hlášení nežádoucích událostí (NSHNU)

Na základě pověření Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) dochází od 1. 1. 2013 k převodu elektronického systému pro vedení záznamů o událostech ovlivňujících kvalitu zdravotnických služeb a bezpečnost pacientů z 3. lékařské fakulty UK na Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který se tak stává správcem Národního systému hlášení nežádoucích událostí (NSHNU).

Do systému se mohou zapojit všechna lůžková zdravotnická zařízení a zapojení je zdarma. Systém aktuálně pokrývá cca 40% lůžkového fondu v ČR.

Účastníci projektu mohou získat zdarma webovou aplikaci pro interní evidenci nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení. Pro zapojení pracoviště do Národního systému hlášení nežádoucích událostí je však možné používat také vlastní systém pro evidenci hlášení nežádoucích událostí. Nějaký pěkný barevný print screen z jejich systému)

Sběr dat se řídí jednotnou metodikou a zapojené instituce dostávají zdarma pravidelné anonymizované srovnání své frekvence nežádoucích událostí s podobnými zdravotnickými zařízeními. Obrázek grafů z benchmarkingu

Na základě zjištění závažných nežádoucích událostí jsou vydávána doporučení pro správnou praxi.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …