MZ informuje o stěžejních změnách a novinkách ve zdravotnictví v roce 2014

S příchodem roku 2014 nastanou v českém zdravotnictví některé změny a budou zavedeny novinky, které se dotknou prakticky každého obyvatele České republiky. Ministerstvo zdravotnictví tedy před koncem roku vydává přehled těch nejdůležitějších.

  • Od 1. 1. 2014 se nebudou platit poplatky za pobyt v lůžkových zařízeních (nemocnice, psychiatrické léčebny, lázně nebo léčebny dlouhodobě nemocných). Tyto poplatky byly zrušeny nálezem Ústavního soudu z července letošního roku. (Pozn.: Ministerstvo zdravotnictví podalo návrh na jejich snížení na Kč 60,- za den bez časového omezení s tím, že by od platby byly osvobozeny děti do 18 let věku. Tento návrh byl přijat vládou, avšak nová Poslanecká sněmovna zamítla jeho přijetí ve zkráceném projednávání. Další osud regulačních poplatků u lékaře, v lékárnách či na pohotovosti je tedy otázkou, kterou se bude zabývat až příští vládní koalice).
  • Poplatky, které od 1. 1. 2014 zůstávají, jsou poplatek za návštěvu pohotovostibez omezení věku – Kč 90,-, dále poplatek za návštěvu lékaře od 18 let věku –Kč 30,- a také poplatek za výdej léků na předpis – Kč 30,- za recept (nikolizapoložku na receptu).
  • V příštím roce by také měla být plně transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2011/24/EU týkající se přeshraniční zdravotní péče. V praxi to bude znamenat, že pojištěnec může čerpat péči v jiném členském státě Evropské unie, a to nejen péči akutní, ale také péči plánovanou. Česká republika měla směrnici transponovat již k 25. 10. 2013, vzhledem k politické situaci se tak ale nestalo. Příslušná směrnice je schvalována v rámci novely zákona o veřejném zdravotním pojištění a v současné době prošla v Poslanecké sněmovně již 2. čtením. Odkdy začne v praxi platit, není zatím jisté.
  • Od ledna příštího roku bude v českých porodnicích umožněno rodit bez přítomnosti lékaře, pouze za pomoci porodní asistentky. A to za předpokladu, že po vyšetření porodníkem bude konstatováno, že s vysokou pravděpodobností půjde o nekomplikovaný porod hlavičkou. Druhou novinkou je aktualizované metodické doporučení Postup poskytovatelů zdravotních služeb při propouštění novorozenců do vlastního sociálního prostředí, které se mj. týká i propuštění fyziologického novorozence do jeho vlastního sociálního prostředí před uplynutím 72 hodin od jeho narození.  Ministerstvo zdravotnictví přesto důrazně doporučuje matkám setrvat s novorozenci v porodnici 72 hodin. Pokud tak neučiní, dostanou matky na odchodu přesný „návod“, jak  po propuštění postupovat, jelikož novorozenec musí v prvních 72 hodinách života absolvovat různá důležitá lékařská vyšetření.
  • V polovině ledna 2014 začnou pojišťovny zvát své klienty na preventivní screeningová vyšetření. Tato vyšetření se zaměřují na tři konkrétní typy zhoubných nádorů – karcinom prsu, karcinom děložního hrdla a karcinom tlustého střeva. Pojištěnci, kterých se to týká, budou počínaje polovinou ledna nacházet ve schránkách pozvánku na bezplatné preventivní vyšetření.
  • V platnost také vstupuje úhradová vyhláška na rok 2014, která stanovuje výši úhrad od zdravotních pojišťoven a hodnoty bodu za lékařský výkon, a která se připravuje vždy na 1 rok. Na rok 2014 jsme se snažili přistupovat k jednotlivým segmentům co nejspravedlivěji, museli jsme například zohlednit fakt, že letošní vyhláškou nejvíce trpěl segment nemocniční a pro příští rok tedy zde zasáhnout podporou větší než jinde. Lůžkovým zařízením (psychiatrickým léčebnám, lázním, léčebnám dlouhodobě nemocných apod.) bude také částečně kompenzován výpadek v podobě zrušení poplatku za pobyt.
  • Navýšení plateb za státní pojištěnce (podařilo se nám prosadit již od 1. 11. 2013). Díky němu získá systém v příštím roce 4,7 miliardy korun navíc oproti roku letošnímu.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …