Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo vítěze veřejné soutěže

Dne 15. září 2012 byla vyhlášena Soutěž o návrh elektronizace zdravotnictví s cílem získat z prostředí národní i mezinárodní praxe zavádění prvků elektronického zdravotnictví podstatné vstupy pro realizační koncept. Ministerstvo obdrželo celkem 11 návrhů, z nichž 9 splňovalo v různém rozsahu všechny požadované parametry.

Nezávislá komise z 11 odborníků zpracovala  v průběhu třech týdnů fundovaný názor na jednotlivé návrhy. Tento názor byl založen na analýzách, diskuzích a vstupech dalších dvaceti specialistů ve čtyřech pracovních skupinách zaměřených na oblasti informačních technologií a procesů, datové standardizace, ekonomiky, statistiky a legislativy. Komise na základě shody doporučila zadavateli vyhlásit vítězem návrh společnosti Microsoft s.r.o.
 

Vítězný návrh

Vybraný návrh podle názoru komise zpracovává většinu potřebných atributů koncepce elektronizace zdravotnictví do největšího rozsahu a podrobností. Přesto byl hodnocen 395 body z 500 možných, získal tedy 79 % možných bodů. Komise měla k některým částem výhrady, které sdělila vedení projektu.
Návrh nejlépe zpracovává procesní modely jednotlivých agend, jakými jsou výměna zdravotnické dokumentace, pacientský portál, registr radiační zátěže či elektronická preskripce. Dále vhodně rozvíjí propojení s mezinárodním systémem epSOS (European Patients Smart Open Services), který umožňuje v budoucnu výměnu informací o zdravotním stavu pacienta kdekoliv v zemích Evropské unie.
Návrh kvalitně zpracovává architekturu softwarového řešení a významně využívá již realizovaných prvků v oblasti elektronického zdravotnictví – např. zdravotní a hygienické registry.
Ministerstvo zdravotnictví jako zadavatel v zadání Soutěže o návrh záměrně nespecifikovalo časové ani finanční limity, aby neomezovalo koncepční návrhy, a proto dopředu počítalo  s tím, že některá navrhovaná řešení budou značně přesahovat aktuální možnosti, které jsou pro nadcházející období 3 let na maximální úrovni 500 milionů Kč. Tento finanční limit ministerstvo zdravotnictví považuje za nepřekročitelný bez ohledu na ekonomické vyčíslení jednotlivých návrhů.
V termínu do 3. ledna 2013 budou předloženy jednotlivé projektové žádosti. V prvním pololetí roku 2013 budou následovat otevřená výběrová řízení. Odborná veřejnost bude o průběhu projektu informována sérií seminářů, z nichž se první odehrají ještě do konce roku 2012 (12. prosince a 19. prosince).
 

Další postup

Vítězný návrh a všechny ostatní podané návrhy jsou součástí další odborné práce na zpracování realizačního konceptu “Hospodárného a funkčního elektronického zdravotnictví”.
Odborné týmy ministerstva mohou rozpracovat jakýkoliv z vhodných vstupů kteréhokoliv návrhu s cílem vytvořit co možná nejlepší agregované řešení. Není tedy podmínkou, že vítězný návrh určuje jako jediný budoucnost elektronizace zdravotnictví v ČR.
Cílem ministerstva je zajistit, aby v horizontu 4 let existovaly funkční a používané aplikace pro výměnu zdravotních informací, pacientský portál, elektronickou preskripci, registr radiační zátěže a manažerský informační systém resortu.
 

Transparentnost

Zpracování realizačního konceptu přímo souvisí s přípravou žádostí o financování, které budou reflektovat navrhovaná řešení. Tyto žádosti musí být podány do 3. ledna 2013. V návaznosti na schválené financování budou připravena jednotlivá otevřená výběrová řízení na dodavatele specifikovaných řešení.
Ministerstvo zdravotnictví se rozhodlo jít cestou zvládnutelných oddělených etap, které by nezavazovaly resort na příliš dlouhou dobu velkými investicemi, jak se tomu stalo v některých případech v zahraničí.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …