Ministerstvo zdravotnictví: Výdaje na zdravotnictví rostou

Zdravotnictví jako v podstatě jediný segment české ekonomiky nebyl postižen krizí v plné míře. V žádném jiném odvětví by nebylo v období krize myslitelné masivní navyšování platů pracovníků.

Hospodářská krize během několika let způsobila pokles tržeb jak v průmyslu, tak i například ve stavební produkci či ve službách. Podle údajů ČSÚ se tržbám v těchto odvětvích stále nepodařilo překročit úroveň roku 2007. V roce 2011 tak objem stavební produkce i tržby v odvětví služby vykazovaly pokles tržeb kolem 11 % oproti roku 2007 a tržby v odvětví průmyslu byly také o 1 % nižší v porovnání s rokem 2007.

Vývoj růstu některých odvětví ekonomiky v porovnání s růstem příjmů systému veřejného zdravotního pojištění

Kumulativní růst odvětví od roku 2007 do roku 2011
odvětví 2007 2008 2009 2010 2011
Průmysl 0,0 -0,3 -16,2 -7,9 -1,3
Stavební produkce 0,0 0,0 -0,9 -7,9 -11,2
Služby 0,0 0,2 -9,7 -10,4 -11,7
Výdaje ZP na zdravotnictví 0,0 6,3 16,7 19,4 21,4

Zdroj: ČSÚ a data MZ ČR

Výdaje zdravotních pojišťoven tak patří ke světlé výjimce. Od roku 2007 totiž neustále každoročně rostou. V roce 2011 tak výdaje pojišťoven vzrostly o 21,4 % oproti roku 2007. Roste také objem poskytované péče, především v oblasti specializované péče. Je naprosto nepopíratelným úspěchem, že se systému veřejného zdravotního pojištění podařilo udržet hladinu výdajů na zdravotní péči na této úrovni. Rozdíl mezi odvětvími je možné vidět na následujícím grafu.

kumulativní růst hospodářských odvětví

Z tohoto rámce je tedy třeba vycházet při evaluaci restriktivnosti úhradové vyhlášky pro rok 2013.

V materiálech LOKu a ČLK se opakovaně objevují argumenty o tom, že v posledních letech dochází k poklesu výdajů na zdravotnictví, přičemž oba dva tyto subjekty zásadně používají pouze celkové výdaje, do kterých se počítají i výdaje krajů a rovněž i výdaje obyvatelstva na zdraví i za položky nesouvisející se systémem veřejného zdravotního pojištění. Podíl zdravotnictví financovaný pojišťovnami přitom roste – zatímco v roce 2009 činily výdaje pojišťoven 74,6%, v roce 2011 již financovaly 78,2%. Následující tabulka poskytuje základní fakta o vývoji zdravotních pojišťoven na zdravotní péči v letech 2009 – 2011.

Výdaje zdravotních pojišťoven na zdravotní péči
2009 210 033 mil. Kč
2010 214 373 mil. Kč (+2,1%)
2011 217 653 mil. Kč (+1,5%),

Zdroj: ÚZIS ČR

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …