Média ve zdravotnictví 2: Vzrůstající trend sociálních sítí v nemocnicích

Dle posledních údajů z USA z roku 2011 využívá sociální média 1229 nemocnic, které v nich vytvořily 4118 stránek. Nejvíce využívaným je Facebook tvořící 26 % uvedených stránek, druhým je Foursquare s 23 %, třetím Twitter s 20 %. Mezi další služby využívané nemocnicemi v USA se řadí YouTube, LinkedIn a poměrně málo blogů (3,6 %). Údaje za poslední tři roky ukazují u všech sledovaných sociálních médií vzrůstající trend. Podobný systematický a dlouhodobý výzkum v České republice nebyl proveden. Pokud se však podíváme na současnou situaci, zjistíme, že v České republice mezi sociálními médii ve zdravotnictví výrazně převažuje obliba Facebooku. Využívání jiných sociálních médií jakými jsou např. v zahraničí populární Twitter či Foursquare je sporadické a jedná se pouze o ojedinělé případy. Až na výjimky na svých oficiálních stránkách nemocnice, lékárny, laboratoře či odborné instituce a organizace neinformují o využívání sociálních médií. Příkladem informací umístěných na hlavní stránce může být webová stránka Nemocnice Na Bulovce, stránka Institutu klinické a experimentální medicíny či stránky České asociace sester.

V České republice je  Facebook v oblasti zdravotnictví nejoblíbenějším sociálním médiem, což pramení z jeho obecné popularity a jeho služeb využívají nemocnice, lékárny, laboratoře. Při srovnání se zahraničními institucemi je možné pozorovat zásadní rozdíly. České nemocnice informují o změnách a úspěších spojených s nemocnicí, o akcích, které se konají v jejich prostorách či o novinkách ve stravování. Velmi omezené jsou interakce, tedy podpora komunikace s uživateli či sdílení informací z jiných zdrojů. Pokud již dochází ke sdílení informací, děje se tak pouze ve spojení s informací o samotné instituci. Příspěvky jsou zcela bez reakcí či s ojedinělými reakcemi. Počty fanoušků českých nemocnic dosahují desítek až stovek, výjimečně přesáhnou jeden tisíc. Některé nemocnice navíc využívají osobního profilu místo vytvoření facebookové stránky, což je v rozporu s pravidly Facebooku.

Twitter představuje formu mikroblogovací služby, kde je informace nesena 140 znaky. Pro nemocnice představuje formu nejrychlejší komunikace, s nejmenší životností informace, kde interakce je podmínkou úspěšného použití. Mezi nejznámější použití Twitteru patří liveblogging lékařů z nemocnice Henryho Forda přímo z operačních sálů, kde reagují i na položené otázky. Tuto komunikaci definuje sama nemocnice v první řadě jako edukační nástroj, až v druhé jako nástroj marketingový. Twitter se ukázal také jako jeden z důležitých nástrojů krizové komunikace díky své rychlosti a stručnosti. Propojení Twitteru a Facebooku je možné doporučit, ale ne s cílem poskytování totožných informací. Facebook a Twitter mají jiné čtenáře, informace na nich mají jinou podobu i jinou životnost a jako platí pro všechna ostatní média, komunikace v jednotlivých médích by měla mít svá pravidla, informace by neměly být redundantní a informační kanál by měl být pro čtenáře přínosný. Twitter formou krátkých zpráv vybízí k publikaci nejaktuálnějších informací, u kterých nezáleží na době, po kterou budou viditelné a často slouží jako zdroj zajímavých studií a článků.

Využití Foursquare ve zdravotnictví dosud hledá své možnosti. Mladá služba je snadná na ovládání, počet uživatelů pomalu roste, ale vyžaduje určité technické znalosti (vlastnictví smartphone se předpokládá). Význam služby je spatřován zejm. ve zpětné vazbě, doporučování a v pomoci s orientací na neznámém místě. Překážkou je nezájem samotných nemocnic, které nespravují svá místa (venue) a systematicky nevyvíjejí žádnou aktivitu tímto směrem. Další možnosti Foursquare jsou spatřovány také jako součást wellness a fitness programů a v podpoře zdravého pohybu. V České republice se veškerá aktivita na Foursquare týká běžných uživatelů a nejedná se o aktivní systematický přístup ze strany některé z nemocnic.

Pokud by bylo provedeno srovnání využívání sociálních médií mimo nemocnice i v jiných oblastech zdravotnictví, rozdíly by byly ještě mnohem výraznější. Využívání ze stran českých lékáren a laboratoří je téměř nulové. Nalezené české příklady vždy představovaly pouhou propagaci sortimentu bez potřebné interakce směrem k uživatelům. Ani odborné instituce na tom nejsou o mnoho lépe. Jistou výjimku představuje Česká asociace sester na Facebooku (879 fanoušků), která pravidelně informuje o aktuálním dění a sdílí informace z mnoha zdrojů, míra interakce však není vysoká a je dána zejm. komunitou sester kolem těchto stránek

Vzorů a inspirací, jak zacházet se sociálními médii, nalezneme více v zahraničí. Mezi zajímavé příklady můžeme zařadit Mayo Clinic, Henry Ford Health System, Sutter Medical Center Castro Valley, Innovis Health nebo Scripps. U nich nalezneme komplexní koordinované využití sociálních médií s prvky podpory komunity, dobré praxe komunikace (vč. krizové komunikace), nabídku služeb pro pacienty, programy na vzdělávání, ale také systém doporučení lékařů. Z odborných zahraničních společností na Twitteru jsou výraznými např. Světová zdravotnická organizace (WHO), UNICEF, OSN, Organizace pro výživu a zemědělství (FAO), Světový potravinový program (World Food Programme), Ministerstvo zemědělství USA (USDA), Lékaři bez hranic (Doctors w/o Borders), Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a mnoho dalších. Zajímavým je také Twitter účet Healthcare Communications and Social Media, který jako první zavedl moderovanou diskuzi o sociálních médiích ve zdravotnictví s celosvětovým dopadem pod hashtagem #hcsm. Uvedené organizace respektují nové potřeby sociálních médií a nebojí se být i přes svůj význam osobní, vtipní a přinášet informace s nadhledem a rychlostí, což je pro sociální média typické. Ne všem zahraničním organizacím se tento postup daří.

autor: Tomáš Pruša, recenzenti: RNDr. Čestmír Štuka, MBA; Mgr. Michal Černý

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …