Lidé s on-line přístupem do zdravotní karty častěji dodržují prevenci

Pokud se může pacient kdykoliv během týdne podívat do své zdravotnické dokumentace, je mnohem menší pravděpodobnost, že zanedbá preventivní prohlídky nebo zapomene na návštěvu lékaře. Upozornili na to američtí doktoři v odborném časopisu Journal of the American Medical Association.

.

Coloradská studie sledovala pacienty

Čerstvá coloradská studie doktora Ted E. Palena mapuje vlastní zdravotní péči u uživatelů on-line dat a přístupů k osobním zdravotním záznamům a u těch, kteří ho, ať už z jakýchkoliv důvodů, běžně neužívají. Výzkumný tým se zaměřil na pacienty starší 18 let, které sledoval celkem po dobu 5 let. Hlavním záběrem se staly pravidelné a preventivní návštěvy u lékařů, telefonické diskuze, návštěvnost pohotovostí a celková hospitalizace – vše v měřítku uživatelů a neuživatelů online přístupu ke zdravotním záznamům. Jaké byly výsledky?

Dle coloradských výzkumníků došlo u běžných uživatelů online zdravotnických služeb a údajů k mnohem většímu počtu návštěv u lékaře, telefonních rozhovorů i běžných klinických návštěv nebo hospitalizací. Online uživatelé se tak jednoznačně zajímají o své zdraví i prevenci.

Face-to-face versus online

Moderní zdravotní informační technologie pro podporu efektivního poskytování zdravotní péče jsou důležitou součástí každé zdravotnické reformy. Již předchozí světové studie naznačují, že online přístup pacientů „ke svému zdraví“ a emailová komunikace je pro ně velice důležitá a může být také prospěšná. Mnoho studií například odhaduje, že na 25 – 70 % návštěv u lékařů vlastně v reálu vůbec nepotřebují kontakt face-to-face, ale mohla by je plně nahradit právě online komunikace. Předpokládá se totiž, že pokud mají pacienti možnost informace o svém zdraví si vyhledat, sami projít a prozkoumat, může to jejich potřebu face-to-face komunikace s ošetřujícím lékařem mnohdy snížit a výrazně eliminovat. Dle informací, které zde najdou, se potom dále zařídí: zavolají svému lékaři, napíšou email či si přece jenom naplánují preventivní nebo akutní schůzku či ošetření.

Efektivně využitý čas lékařů

Dřívější výzkumy ukazují, že online uživatelé výrazně eliminovali chození k lékaři. Na úkor toho však vzrostla jejich potřeba telefonních služeb. Dnešní studie se také výrazně liší v konceptu a skutečných podmínkách respondentů. Oproti předchozím vzorkům jsou dnes zdravotnické technologie mnohem modernější, uživatelsky jednodušší a zabezpečené.

Palenova studie se odehrávala na coloradském systému zdravotní péče, který jež využívá více než 500 000 uživatelů. Umožňuje pacientovi získat integrovaný elektronický zdravotní záznam, zahrnuje plánování schůzek, klinické poznámky, objednávání (laboratoře, radiologie,…), telefonickou a emailovou komunikaci a online výsledky vyšetření a testů.

Rok od roku počet online pacientů roste

Využití systému se postupně procentuálně zvyšovalo. Na počátku výzkumu, s koncem roku 2007, jej využívalo asi 25 % pacientů. V červnu 2009 již počet uživatelů stoupl na 53,8 %. Více než 45 % celkových uživatelů se spoléhalo alespoň na jednu jeho funkci. Identifikováno bylo celkem 87 206 členů s přístupem a 71 663 členů bez něj. V následujících letech se postupně výrazně zvyšovaly indexy pacientských návštěv v ordinaci i telefonní diskuze ve srovnání s rokem předcházejícím. Za stejné období zároveň došlo k poklesu těchto činitelů u pacientů, kteří online systém nevyužívali. Jednotlivé telefonáty i návštěvy však byly většinou podmíněné tám, co pacient našel ve svém online záznamu – tedy tím, že se o své zdraví opravdu zajímal.

Pacientské plus

Lidé se ke svým záznamům mohli vrátit, v klidu si je přečíst, vyhledat si výrazy, kterým nerozuměli, připomenout si, na co je lékař upozorňoval. Na prohlídky tak přicházeli připraveni, měli konkrétní otázky a prevence se v jejich očích stala mnohem důležitější.

Elektronické databáze se objevují již v Česku, i když v jejich používání jsou zatím podle statistik pacienti zdrženliví. Jak v Týdnu uvedl ředitel Oborové zdravotní pojišťovny Ladislav Friedrich, který má zkušenosti s provozováním takzvané Vitakarty, je to budoucnost zdravotnictví, před kterou nejde zavírat oči. „Máme s tím pozitivní zkušenosti. Může to usnadnit práci lékařů, protože mohou sdílet informace o nemocných, pacienti zase najdou všechno potřebné na jednom místě, mohou kontrolovat, kolik jejich péče stojí,“ potvrdil časopisu Týden Friedrich.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …