Letošní ocenění Český zavináč získala ICT Unie

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 16. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota se letos zaměřila především na celkový přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a udělila cenu ICT Unii, a to za trvalé úsilí o smysluplný dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou přinášející benefity celé společnosti.

„V rámci ocenění Český zavináč hodnotíme každoročně celou řadu různorodých osobností, projektů a aktivit,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Letos jsme se celkem jednomyslně shodli na tom, že právě aktivity ICT Unie a jejích pracovních skupin, na nichž se podílejí i zástupci veřejné správy a řady ICT firem, byly pro komunikaci s orgány státní správy i samosprávami a další směřování informatizace veřejné správy velmi důležité.“

Z historie soutěže Český zavináč

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku na Internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

V roce 2001 cenu získalo ocenění Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint, provozovaných na internetových stránkách www.mvcr.cz.

V roce 2003 zvítězil projekt „Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny“, na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR Kancelář Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ – nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ a projektu Úřadu MČ Praha 6 – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“.

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – „Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ a „Ministerstvo informatiky ČR“, a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

V roce 2007 získal cenu Český zavináč současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM – která byla spuštěna v listopadu 2007.

V roce 2009 získaly prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

V roce 2010 byl oceněn kraj Vysočina, a to za dlouhodobou snahu o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost. Cenu převzala kompletní trojice dosavadních hejtmanů – Ing. František Dohnal, RNDr. Miloš Vystrčil a MUDr. Jiří Běhounek.

V roce 2011 porota udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí „Zlatý erb“. V odůvodnění zdůraznila, že „tato populární soutěž, kterou jsme si jen těžko mohli představit bez jejího spoluzakladatele a organizátora Ing. Jana Savického, byla nesmírně důležitá pro zprůhlednění procesů, které na úřadech měst a obcí probíhají. Přispěla také zásadním způsobem k prosazení webových stránek jako důležitého informačního kanálu a rovněž k posunu vnímání webů obcí a měst od pouhé prezentace k efektivní komunikaci s občany“.

A konečně v roce 2012 byl Českým zavináčem oceněn Ondřej Felix, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který sehrál v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …