Lékové interakce

Interakce léčiv je diskutovaným tématem i v oblasti elektronického zdravotnictví. Bohužel doposud neexistuje jednotný systém kontroly interakce mezi jednotlivými léky, některé firmy však tuto službu už ve svém portfoliu nabízejí.

 

Co znamená interakce léčiv?

Všeobecně se jedná o vzájemné působení dvou nebo více farmak, přičemž působení a účinky minimálně jednoho z užívaných léků je tímto působením ovlivněno.

Pozitivní interakce

Vzájemné působení léčiv, které je pro pacienta prospěšné. Léky se mohou vzájemně podporovat nebo doplňovat., pak mluvíme o synergii. Tento způsob se často využívá pro zvýšení účinku léčby nebo pro snížení dávky jednotlivých léčiv.

Negativní interakce

Toto vzájemné působení léčiv má pro pacienta naopak nežádoucí účinek. Do této skupiny patří většina lékových interakcí!

Zjišťování interakcí

„Dříve, než se léčivo dostane k  pacientovi, jsou jeho účinky na organismus, a  to včetně možnosti výskytu lékových interakcí, testovány v  rámci tzv. klinického hodnocení. Tyto studie jsou však prováděny na omezené skupině pacientů a  zdravých dobrovolníků, a proto se nemusí veškeré interakce zjistit již v této fázi. I z tohoto důvodu je nutné sledovat léky také po jejich vstupu na trh, a to jak ze strany zdravotnických pracovníků, tak i  samotnými pacienty.

Denní praxe lékařů a  lékárníků vyžaduje obeznámení s nežádoucími lékovými interakcemi a  jejich klinickým významem, aby tak bylo možné zvážit míru rizika výskytu lékových interakcí a případně se jim zcela vyhnout. Výskyt takových lékových interakcí je možné ve většině případů ovlivnit úpravou dávkování léku, pravidelnými laboratorními testy a  sledováním pacienta nebo dietním opatřením.“

Zdroj : INFOLISTY – Informační listy Státního ústavu pro kontrolu léčiv určené široké laické veřejnosti

Důležitá je tedy především komunikace s praktickým lékařem. Musíme však vzít v potaz (především u seniorů) množství užívaných léků. S každým dalším předpisem i volně prodejným lékem roste riziko nežádoucích lékových interakcí.

Řešení tak můžeme hledat v určité formě e-preskripce, o které se více dočtete ZDE.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …