Konverze dokumentů z papírové do elektronické podoby a zpět

V praxi se běžně vyskytují situace, kdy je ke zdravotnické dokumentaci zapotřebí připojit ještě i dokument dostupný pouze v listinné podobě. Pro lékaře, jenž veškerou svou zdravotnickou dokumentaci vede elektronicky, to znamená několik možných kroků.

Co s listinami? Pomůže například skener

Typickým příkladem takovéto situace může být potřebný podpis rodiče nezletilého pacienta do 15 let věku. Ten je v současné době vyžadován zdravotními pojišťovnami jako důkaz, že rodič s vyšetřením souhlasil a byl mu přítomen. Poskytovatel, který vede listinnou dokumentaci, nechá rodiče podepsat se bez problémů přímo do ní. Jak ale postupovat v situaci, kdy je dokumentace vedena pouze elektronicky?

Nemůžeme patrně předpokládat, že by rodiče chodili do ordinací lékařů vybaveni svými zaručenými elektronickými podpisy. Dosud se proto v těchto situacích běžně postupovalo tak, že si poskytovatelé zdravotní péče vedli zvláštní sešit či knihu, do které se rodiče dětských pacientů podepisovali. Stejný postup je možný praktikovat i nadále, zákon však požaduje, aby byla listina převedena také do elektronické podoby. Stačí tedy záznam digitalizovat prostřednictvím skeneru nebo digitálního fotoaparátu, tuto elektronickou kopii opatřit svým zaručeným elektronickým podpisem a původní listinu navíc uchovat.

Autorizovaná konverze: z elektronické podoby do listinné a zpět

Zákon rovněž vyžaduje, aby počítačový program, ve kterém se vede elektronická zdravotnická dokumentace, měl takové výstupy, které lze převést do listinné podoby autorizovanou konverzí. Tou se rozumí převádění elektronických dokumentů do formy listinné a naopak. Provádějí ji úřady a všechna kontaktní místa CzechPoint.

Celý proces funguje tak, že autorizující osoba (úřad, CzechPoint) elektronický dokument vytiskne a opatří jej potvrzením o tom, že jde o převod elektronického dokumentu na listinný. V praxi se pak elektronický dokument předloží příslušnému úředníkovi, například na nosiči dat nebo za pomoci elektronické pošty. Úředník konverzi za poplatek provede. Autorizovanou konverzi z elektronické podoby do listinné lze samozřejmě provést jen u dokumentu, který je opatřen platným zaručeným elektronickým podpisem. Jak ale bude tento systém rychlý a pružný je v současné době jen těžké odhadovat.

O elektronizaci zatím rozhodují zdravotníci sami

Vedení elektronické zdravotnické dokumentace se v dohledné době stane standardem. Nelze vyloučit ani to, že bude pro poskytovatele zdravotních služeb povinné. Podle zákona je nyní možné zdravotnickou dokumentaci vést v listinné nebo elektronické podobě či v kombinaci obou těchto podob. Volba způsobu vedení dokumentace náleží ještě pořád do pravomoci vedení příslušného poskytovatele zdravotních služeb – tedy například konkrétního lékaře nebo vedení nemocnice.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …