Konica Minolta a Software602 propojují aktivity zaměřené na konverzi daňových dokladů a dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů

Společnosti Konica Minolta a Software602 uzavřely smlouvu o spolupráci, jejímž výsledkem bude zjednodušení procesu digitalizace daňových dokladů při zachování jejich právní účinnosti. Připravované řešení splňuje veškeré nároky evropské i české legislativy na archivaci. Současně přináší potenciálním uživatelům z oblasti veřejné správy i komerčního sektoru jistotu, že digitalizovaný doklad bude akceptován úřady.

  • Zákazníci Konica Minolta mohou bez obav digitalizovat příchozí účetní doklady a papíry skartovat
  • Proces dlouhodobé archivace digitálních dokumentů se zjednoduší na vložení dokumentu a stisk jednoho tlačítka
  • Rozšíření portfolia služeb o nabídku společnosti Software602 potvrzuje postavení Konica Minolta jako lídra v oblasti inovativních technologií

„Zákazníkům chceme dát jistotu, že digitalizované daňové doklady obstojí při jednání s úřady, a to v jakkoliv vzdálené budoucnosti a v každém evropském státě.  Proto jsme si jako partnera vybrali firmu Software602, která veškeré požadované normy nejen pečlivě dodržuje, ale podílí se i na jejich vytváření,“ uvedl Jiří Jelínek, ředitel divize Business Development společnosti Konica Minolta

„Digitalizace dokumentů přináší úspory času zaměstnanců, finančních prostředků i lepší ochranu informací. Každý elektronický dokument dnes můžeme připravit na dlouhodobou archivaci podle norem vyžadovaných legislativou a udržovat jej v právně použitelném stavu tak dlouho, jak bude zapotřebí,“ vysvětlil Antonín Drahovzal, obchodní ředitel pro komerci a samosprávu v Software602.

Díky spolupráci Software602 a Konica Minolta bude možné papírové dokumenty (zejména daňové doklady a jejich přílohy) po příchodu do organizace naskenovat a přímo na multifunkčních zařízeních převést do oficiálního archivačního formátu PDF/A. Jeho součástí může být elektronický podpis nebo elektronická značka pro ověření, že v elektronickém dokumentu nedošlo k žádným změnám, případně i časové razítko, které zafixuje ověření v čase. Dokument následně může být uložen v Elektronickém archivu Software602 nebo v jiném úložišti.

„Výsledkem naší spolupráce bude, že každý i bez znalosti pojmů, aplikací a postupů bude moci velmi jednoduše převést a uložit dokument, který bude splňovat všechny náležitosti dlouhodobé archivace. Celý proces nastavíme tak, že jediné, co zbyde na uživatele, bude vložit dokument a stisknout správné tlačítko,“ doplnil J. Jelínek.

Do společných projektů přináší každá z partnerských firem to, v čem vyniká. Konica Minolta tisk a digitalizaci dokumentů, vytěžování jejich obsahu a služby související s provozem multifunkčních zařízení. Software602 zase práci s archivačními formáty, elektronickým podpisem, časovými razítky a dlouhodobou archivací dokumentů při detailním dodržení norem vyžadovaných evropskou a českou legislativou.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …