Komunikace s pacienty nadále zůstává jedním z největších problémů českého zdravotnictví, potvrdil průzkum

Komunikace s pacienty, moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví i elektronizace zdravotnictví obecně – to jsou nejpalčivější problémy, se kterými se v současnosti potýkají české nemocnice. K zlepšení situace by mohla pomoci modernizace vzdělávání zdravotnického personálu spolu s investicemi do moderních technologií a zdravotnických informačních systémů, které v současnosti plánují ředitelé nemocnic.
Český systém zdravotnické péče je podle průzkumu v celoevropském srovnání dlouhodobě považován za kvalitní. Rozdílně ho vnímají ředitelé ze státního a soukromého sektoru. Přesto však téměř všichni ředitelé nemocnic (90 %) vidí možnosti reálného zlepšení kvality zdravotní péče nemocnice, kterou sami řídí.
Jednou z oblastí, která by zvýšení kvality měla přinést, je IT a infrastruktura, do nichž plánuje investovat více než 80 % ředitelů. „Investice do moderních technologií a informačních systémů jsou v současném nastavení českého zdravotnictví nezbytným krokem, jak zlepšit kvalitu zdravotní péče,“ uvádí k výsledkům výzkumu Vladimír Přikryl, generální ředitel společnosti CompuGroup Medical Česká republika, která je odborným partnerem projektu, a doplňuje: „Jeden z nejpalčivějších problémů ve zdravotnictví je dlouhodobě komunikace s pacienty. Ta se drží na prvních příčkách v žebříčku největších rezerv již několik let a naší snahou je situaci zlepšit tak, aby byla komunikace komfortní nejen pro lékaře, ale i pro pacienty, a obě strany měly dostatek informací, které potřebují.“
Elektronizace komunikace mezi lékařem a pacientem znamená v současnosti především možnost online konzultací zdravotního stavu, sdílení výsledků vyšetření a dalších zdravotnických zpráv, objednávání se online nebo vystavování elektronických receptů. Lékař se tak těmto aktivitám může věnovat v libovolném čase, který si sám vyhradí a v kterém ho nikdo neruší. Pacient na druhé straně má kontrolu nad svými daty a nemusí v nezbytně nutných situacích k lékaři telefonovat nebo ho osobně navštívit.
K dalším aktuálním problémům patří podle dotazovaných ředitelů otázka celkového zkvalitnění segmentu služeb, elektronizace zdravotní péče a moderní metody edukace personálu v rámci elektronizace zdravotnictví. „Zlepšení edukace zdravotnického personálu je naším dlouhodobým cílem. Nyní jsme ukončili pilotní fázi vzdělávacího projektu E-health v e-learningu pro zdravotnické profesionály a po právě probíhajících revizích otevřeme kurzy pro širokou zdravotnickou veřejnost,“ říká Přikryl a doplňuje: „E-learningem se tak snažíme připravit lékaře i ostatní zaměstnance ve zdravotnictví na přicházející elektronizaci a usnadnit jim práci se softwarovým vybavením.“
„Barometr českého zdravotnictví 2015“, výzkum mezi řediteli nemocnic, provedla průzkumná společnost Ipsos v rámci projektu neziskové organizace HealthCare Institute v průběhu května 2015. Výzkumu se zúčastnilo 64 ředitelů nemocnic.

Lenka Volfová
CompuGroup Medical Česká republika

Lucie Fedorová
AMI Communications

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …