Komentář CzechMed: Toto již není o inovacích, ale o tom, jak rychle jedeme zpět!

Asociace CzechMed již nějakou dobu poukazuje na skutečnost, kdy zdravotnictví, co do výrobků, se kterými pracuje,není vstřícné ani ke kvalitě ani inovacím. Aktuální fenomén e-aukcí zohledňuje při výběru dodavatele pouze jediné kritérium, tj. jednotková cena. Jaké jsou důsledky?

1/ Nejlevnější není nutně nejlepší. Důležitá je kvalita. Pokud kvalita chybí, ohrožen je jak pacient, tak odborný ošetřující personál. Nižší kvalita přináší také dodatečné náklady na provoz, vyšší spotřebu materiálu, v některých případech i vyšší časové investice ze strany ošetřujícího personálu. Ve finále se tedy nejlevnější řešení může pekelně prodražit! Je potřeba vnímat věci v širších souvislostech.

2/ Na trzích, které neumí ocenit kvalitu, existuje vysoké riziko, že výrobci odejdou. Snižuje se dostupnost moderní kvalitní péče pacientům. Pokud je tento proces řízený, asi by měl někdo tuto skutečnost pacientům otevřeně říci.

3/ Přístup, který nehledí na cenu a celkové náklady léčby, varuje investory a nutí je k přehodnocení dlouhodobých investičních záměrů, což má za následek zpomalování inovačního procesu. Což nepocítíme dnes, ale v řádech několika let. Nové zdravotnické technologie přináší efektivnější léčebné postupy, pomáhají zkracovat pobyt v nemocnicích, přináší lepší léčebné výsledky a v neposlední době rychlejší rehabilitace vede k dřívějšímu vrácení pacienta do běžného života. Bez investic výrobců a úzké spolupráce odborníků by takový vývoj nebyl možný.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …