Jednou z tezí eHealth je jeho implemenatce do výuky

Proč vyučovat e-Health a telemedicínu na vysokých školách? Odpověď je jasná. Použití telemedicíny a e-Health je základem budoucnosti lékařství a je velmi důležité, aby ji studenti medicíny a lékaři ovládali. Studenti lékařských fakult by se měli s telemedicínou a programem eHealth seznamovat již na vysokých školách. Lépe se tím připraví na praxi. I proto vznikají také na české univerzitní půdě projekty, které tuto implementaci postupů a myšlenek eHealth do výuky podporují. Mezi základní teze systému elektronického zdravotnictví totiž patří zejména zdravotní výchova občanů s využitím eHealth a zvyšování technologické gramotnosti občanů, zejména seniorů či vzdělávání zdravotnických pracovníků- zařazení základních znalostí a dovedností v oblasti využívání ICT a eLearningových technologií do specializačního a celoživotního vzdělávání.

Problematiku řeší u nás jeden z projektů zadaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v ČR nazvaný Implementace nejnovějších metod eHealth do výuky lékařských oborů. Funguje od loňska do roku 2014. Projekt se skládá z 6 hlavních aktivit. První je realizace stáží a zahraničních odborných cest za účelem aktualizace poznání nutného k realizaci projektu – tedy zjištění, jakým způsobem v praxi fungují projekty a lékařské aktivity na bázi eHealth, jaké jsou nejlepší a nejaktuálnější používané metody apod. V druhé fázi se počítá vedle českých odborníků se zapojením expertů ze zahraničí, kteří se budou podílet na inovaci výuky a implementaci postupů eHealth. Důraz se klade na zapojení expertů napříč jednotlivými disciplínami. V rámci třetí části následuje implementace nových poznatků a metod do výuky stávajících předmětů. Bodem číslo čtyři je finální úprava předmětů na základě pilotní výuky . Pátou aktivitu tvoří studie využitelnosti, jejichž výstupem budou doporučení k výuce eHealth. Finální fáze pak tvoří odborná konference, jejímž cílem bude rozšířit výstupy projektu mezi co největší počet zástupců cílové skupiny.

Příjemcem podpory je v tomto projektu Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1. interní klinika – kardiologická, do projektu je, mimo Společnost pro právní a ekonomické vzdělávání, zapojeno i několik dalších partnerů, konkrétně to jsou například Fakultní nemocnice Olomouc, Masarykova univerzita – Institut biostatistiky a analýz, MDT-Medical Data Transfer s.r.o., INNERA, s.r.o., Heart Solution, s.r.o. či Stimcare s.r.o.

Projekt by měl být komplementární k projektu FNOL „Partnerství a spolupráce v oblasti eHealth“. Cílem projektu je implementace nových postupů a technologií na bázi eHealth do výuky lékařství na UPOL. Po absolvování inovované výuky dosáhnou studenti lékařství vyšší kvalifikace a budou velmi kvalitně připraveni na praxi. Ke správné implementaci nejnovějších poznatků a postupů eHealth budou do inovace výuky zapojeni experti z praxe z ČR i ze zahraničí. Hlavním benefitem pro cílové skupiny je pak zejména získání nových zkušeností a odborných znalostí v oblasti eHealth a telemedicíny, kvalitní příprava studentů na výkon lékařského povolání, zvýšení kvalifikace akademických pracovníků, navázání nových kontaktů, spolupráce se špičkovými odborníky, možnost spolupráce na dalších projektech.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou studenti medicíny a blízkých oborů, akademičtí a ostatní pracovníci VŠ (lékaři, odborníci na oblast biostatistiky a eHealth, další akademičtí pracovníci, podílející se na výuce nebo její přípravě). Studenti se mohou účastnit pilotní výuky, kde v rámci inovovaných předmětů získají aktuální poznatky a vědomosti o využití metod eHealth v praxi. Odborní a akademičtí pracovníci zase absolvují zahraniční stáže a praxe, semináře, školení, účastní se odborných kongresů, jazykových pobytů, podílejí se na tvorbě výukových materiálů a spolupracují se zahraničními odborníky z praxe.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …