Jaké jsou aktuální dotace ve zdravotnictví?

Pro Českou republiku je vyčleněno celkem 109,780 mil. švýcarských franků (v přepočtu asi 2329,24 mil. českých korun). Hlavním zaměřením dotačního titulu je podpora základní infrastruktury a životního prostředí, podpora soukromého sektoru, výzkum, aktivity nestátních neziskových organizací v sociálním sektoru a sektoru životního prostředí.

Pro oblast rozvoje zdravotní péče byl Ministerstvem zdravotnictví ČR vytvořen Program implementace fondů švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví. Pro oblast zdravotnictví je alokována částka 11,180 mil. franků, tedy asi 237,02 mil českých korun.

Globálním cílem programu je posílit primární a sekundární zdravotní péči na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající – jedná se o zlepšení kvality a dostupnosti těchto segmentů zdravotní péče. Konkrétně jde o podporu specificky znevýhodněných a dlouhodobě nemocných občanů, včetně dlouhodobé systematické geriatrické péče v geografickém zaměření, podporu kvality péče o osoby s navazujícím zdravotním handicapem a podporu péče poskytované NNO. Jedná se o péči, která je v oblasti zdravotnictví poskytována zdravotnickými zařízeními typu léčebna dlouhodobě nemocných (LDN), hospic, odborný léčebný ústav.

Specifické cíle:

  • Zlepšení dostupnosti a kvality ambulantní, ústavní a ošetřovatelské domácí péče pro seniory, handicapované, znevýhodněné a umírající v oblastech geografického zaměření.
  • Institucionální a profesionální posílení nestátních neziskových organizací v rámci sektoru péče o dlouhodobě nemocné a umírající, včetně geriatrické péče na národní úrovni.
  • Zvýšení schopností v oblasti rozvoje politik a strategií na regionální a národní úrovni.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …