Jaká legislativa upravuje vedení elektronické zdravotní dokumentace v České republice?

  • Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě – povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií
  • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
  • Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu – vedení zdravotnické dokumentace v listinné i elektronické podobě
  • Vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci – náležitosti ZD, skartační plán, skartační lhůty
  • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů – upravuje povinnosti při zpracovávání osobních údajů, ke kterému dochází při vedení zdravotnické dokumentace
  • Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu – upravuje podmínky vydání kvalifikovaných certifikátů a jejich náležitosti
Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …