Jak funguje elektronická preskripce a co mi umožní?

Jako elektronická transkripce se označuje elektronické vystavení receptu a jeho následný transport do lékáren. Zabraňuje padělání recepturních tiskopisů pacienty.

Předepisující lékař může:

  • převzít celý již existující recept z předchozích lékových záznamů pacienta
  • zapsat kód léku (nebo jeho název či část názvu)
  • vyhledat lék v číselníku léků podle názvu, jeho části, podle ATC skupiny atp.
  • vyvolat určenou klávesou předdefinovanou preskripci pro danou diagnózu

Preskripce je prakticky stoprocentně zkontrolována tak, že k odmítnutí úhrady léků ze strany plátců může dojít snad pouze v případech zjištěného nesouladu se zdravotním stavem pacienta na základě šetření ve zdravotnické dokumentaci pacienta. Aplikace realizuje vazbu preskripce na diagnózu, popřípadě na nosný lékařský výkon, upozorňuje na možný nesoulad preskripce s moderními poznatky při léčbě určitých druhů onemocnění a kontroluje možné interakce s aktuální i předchozí preskripcí pacienta. A to nejen u léků na receptech, ale i léků podaných během hospitalizace. Proces kontroluje soulad preskripce s pozitivním listem léků, s preskripčními a indikačními omezeními, se stanovenými limity zdravotních pojišťoven aj. a kromě širokého spektra statistických výstupů poskytuje on-line přehled o preskripci.

Veškerá kontrolní činnost probíhá nad otevřenými databázemi „na pozadí“, aniž by byl předepisující lékař jakkoli zdržován otvíráním nejrůznějších dialogových oken či nucen k hodnocení zobrazených dat. Na straně lékáren umožňuje bezchybný výdej léků, při zrychlení obsluhy pacientů.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …