Interview: Elektronicky podepisovat je nyní možné i z mobilního telefonu

Elektronický podpis, někdy označovaný také jako digitální, je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. Je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu a ve zdravotnictví hraje čím dál důležitější roli.  Nejen, že je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých oblastech jde dokonce dál než podpis klasický. Umožňuje například ověřit integritu podepsaného dokumentu, tedy zda v dokumentu něco nechybí nebo nepřebývá. Novinkou je, že takový podpis je možné realizovat nově i z mobilního telefonu. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupců společnosti Software602, která elektronický mobilní podpis začla realizovat.

1) Jak dlouho tato iniciativa vznikala? Setkali jste se v českém prostředí s nějakými problémy a bariérami, které jste museli řešit?

Elektronické archivaci a elektronickému podepisování se naše společnost věnuje již několik let. Naše aplikace pro konverzi do PDF umožňovala elektronicky podepsat a časově označit již před třemi lety. Moderní trendy se však soustředí na mobilní zařízení, a tak jsme i my chtěli uživatelům nabídnout to, co ovládá desktopová aplikace. Form Signer vznikal od konce roku 2011, v průběhu jeho vzniku jsme postupně zapracovávali požadavky uživatelů a rozšiřovali tak funkčnost aplikace, která je teď vlastně jedinou mobilní aplikací na trhu, jež umí pracovat s elektronickým podpisem a časovým razítkem a odpovídá současné evropské legislativě. S žádnými zásadními bariérami jsme se nepotýkali.

2) Jak aplikace vlastně funguje? Je již běžně dostupná?

Ano, aplikace je již dostupná a je velmi intuitivní. Jednoduše otevřete aplikaci, kliknete na „Podepsat PDF“ nebo „Podepsat snímek“, zvolíte požadovaný soubor k podpisu, podepíšete stiskem tlačítka a/nebo opatříte časovým razítkem, poté uložíte nebo odešlete. Kromě toho se umí aplikace spojit s Vašim účtem na portále SecuStamp.com, odkud může snadno čerpat časová razítka. Nově je možné z aplikace jednoduše požádat i o vydání kvalifikovaného nebo komerčního certifikátu PostSignum.

4) A musí za ni uživatelé platit?

Form Signer existuje ve dvou verzích. První verze – prostý Form Signer – je mobilní aplikace pro podpisování webových formulářů a PDF dokumentů a je zdarma ke stažení. Podporovány jsou operační systémy Android a IOS, Windows 8 RT/Phone momentálně připravujeme. Aplikace jsou dostupné na AppStore nebo Googgle Play.

Druhá verze – Form Signer Web Server – je serverová aplikace s formulářovým klientem v libovolném internetovém prohlížeči (s plug-in do browseru), která slouží pro vytváření webových formulářů, podepisování formulářů, XML dat a PDF dokumentů. Tato verze zahrnuje současně nástroj pro vytváření elektronických formulářů, nástroj pro konverzi do PDF a PDF/A a je možné ji integrovat do aplikací třetích stran. Tato verze je zpoplatněna dle aktuálně platného ceníku, licencuje se podle procesorů a licence není časově omezena.

5) Nesetkáváte se s názory veřejnosti, která se bojí například o svá data, novinkám na poli elektronizace nevěří? Co třeba, když jim někdo ukradne mobilní telefon?

Při importu certifikátu do telefonu je využíváno zabezpečeného úložiště telefonu. Elektronický podpis v mobilním telefonu si může uživatel zabezpečit vlastním PINem, bez kterého není možné elektronický podpis učinit. Takže ani ztráta mobilního zařízení neznamená, že můj podpis někdo zneužije. A uživatel může také využít běžné bezpečnostní prvky telefonu, jako zámek klávesnice nebo PIN.

6) Má tato novinka nějaký zásadní potenciál pro sféru ryze zdravotnickou? Například pro lékaře či třeba členy záchranné služby v terénu?

Samozřejmě se aplikace dá použít ve zdravotnictví – pro podepisování hotových záznamů v PDF, nicméně ve zdravotnictví řešíme elektronizaci co možná nejjednodušším způsobem pro zdravotnického pracovníka – tedy rovnou přebíráme data z NIS, automatizovaně provádíme konverzi do PDF/A, užitel podepíše, opatří časovým razítkem a opět automatizovaně ukládáme do příslušné složky v elektronickém archivu. To už je ale integrační řešení, kde Form Signer je jednou z používaných komponent.

  • Více informací o elektronických podpisech

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …