Informace o zdravotnictví přinese Regionální zpravodajství NZIS

Regionální zpravodajství Národního zdravotního informačního systému bude poskytovat informace o zdravotnictví a zdravotní situaci v krajích ČR.

Ke dni 20. 4. byl senátory přijat návrh zákona o zdravotních službách, který definuje přesný rámec pro činnost NZIS. Podle vyjádření ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka se jedná o normu, která je základní podmínkou změny českého zdravotnictví, pomůže z dosažených akurátních dat plánovat kapacity, řídit kvalitu zdravotní péče a toky financí v českém zdravotnictví.

V rámci NZIS byl také koncem března spuštěn pilotní provoz portálu Regionálního zpravodajství NZIS, jehož posláním je přinášet informace o zdravotnictví z regionů a velkých měst. Momentálně můžete na webu najít údaje ze zdravotnictví pro kraj Vysočina, město Brno a souhrn za ČR. Projekt je podporován z OP Zaměstnanost a spravován je Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky a Institutem biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity. K dispozici jsou návštěvníkovi stránek sekce „Statistické výstupy“ a „Analýzy a publikace“. Může se tak dostat k informacím, jako je přístrojové vybavení zdravotnických zařízení, počet výjezdů zdravotnické záchranné služby či výdaje na zdravotnictví. Web můžete navštívit z následujícího odkazu: Regionální zpravodajství NZIS.

NZIS představuje celostátní informační systém, jehož úkolem je mimo jiné zpracovávání údajů o zdravotním stavu obyvatelstva, získávání informací o kvalitě poskytovaných zdravotnických služeb, vedení Národního registru zdravotnických pracovníků, poskytování dat pro vědecké a výzkumné účely. NZIS je na základě pověření MZ spravován Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR.

 

Zdroje:
Oficiální web Ministerstva zdravotnictví ČR
Oficiální web Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR
Oficiální web Regionálního zpravodajství NZIS

 

 

 

 

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …