ICT Unie zformulovala priority efektivního čerpání strukturálních fondů EU pro oblast ICT ve veřejné správě

Podle ICT Unie, sdružení firem z oboru informačních technologií a elektronických komunikací, patří mezi základní předpoklady úspěšného čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v nadcházejícím programovém období 2014 až 2020 zejména jasná a jednotná vize dalšího směřování ICT ve veřejné správě ČR, odpovídající legislativa na národní úrovni a nastavení vhodných mechanismů čerpání prostředků v rámci operačních programů bez zbytečné administrativní zátěže a realizace izolovaných projektů.

Uvedené teze přináší nový poziční dokument ICT Unie „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu“. Jasná, všemi klíčovými aktéry sdílená představa o koncepčním směřování ICT ve veřejné správě je podle tohoto dokumentu nezbytným předpokladem jak pro úspěšné vyjednání evropských dotací, tak i pro celkově efektivní fungování veřejné správy a rozvoj digitálních služeb poskytovaných občanům. Jedno bez druhého nemůže fungovat. Veškeré aktivity směřující k elektronizaci veřejné správy by také měly být jednotně řízeny a koordinovány.

Neméně podstatné je adekvátní legislativní prostředí, resp. úpravy právních předpisů týkajících se oblasti ICT, oblasti veřejných zakázek a také rozpočtových pravidel a souvisejících předpisů. Optimálně nastavená implementační struktura, tj. vhodné mechanismy čerpání strukturálních fondů, by měla omezit „lidovou tvořivost“ a zabránit realizaci izolovaných projektů, které nejsou v souladu s principy koordinace a sdílení ICT služeb ve veřejné správě. Jasně, logicky a transparentně je podle ICT Unie rovněž třeba nastavit základní pravidla ošetřující samotný nákup ICT zboží a služeb v rámci realizovaných projektů.

K vytvoření těchto pravidel vyzval minulý týden i premiér Petr Nečas a odpovědností za splnění daného úkolu pověřil Radu vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Jak zaznělo v projevu premiéra, má se jednat o „komplexní materiál, který by řešil otázku dlouhodobé udržitelnosti správy a rozvoje ICT ve veřejné správě a který by stanovil jasná pravidla nákupu zboží a služeb v oblasti ICT. Musí také definovat principy tvorby architektonických plánů v oblasti ICT, roli hlavního architekta eGovernmentu, způsob financování služeb ICT, ať již z národních nebo evropských zdrojů.“ (Celý projev Petra Nečase pro konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 2013 je k dispozici ZDE.)

„Začíná se naplňovat to, oč naše sdružení již delší dobu usiluje – tedy aby byly přijaty a důsledně uplatňovány standardní postupy pro budování a provoz informačních systémů ve veřejné správě, včetně jejich dlouhodobě udržitelného financování. Jednotlivé důležité dokumenty k tomu již převážně existují, např. ‚Stavíme informační systém‘, který vznikl loni díky spolupráci ICT Unie a Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost. Teď půjde především o vytvoření souhrnného materiálu obsahujícího příslušné ‚prováděcí‘ předpisy,“ prohlásil prezident ICT Unie Svatoslav Novák.

Poziční dokument „Příprava programového období 2014+ v oblasti ICT pro veřejnou správu“ (ke stažení ZDE) vypracovali členové Klubu ICTU, který je platformou pro spolupráci představitelů ICT firem a zástupců veřejné správy.

Za přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a trvalé úsilí o dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou obdržela ICT Unie nedávno ocenění Český zavináč 2013.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …