ICT Unie a eHealth: doporučením je zbudování servisní organizace

Zdeněk Pilz, místopředseda představenstva ICT Unie, představil na e-zdravotnické konferenci konané v září základní aktivity ICT Unie v souvislosti s elektronizací zdravotnictví v ČR. Co tedy vlastně ICT Unie zajišťuje a jakým způsobem? A jakým směrem by se měl ideálně vývoj českého eHealth nyní ubírat?

Pro inovativní a znalostní společnost

ICT Unie funguje jako instituce, která má za cíl významným způsobem přispět k rozvoji české ekonomiky tak, aby se ČR dostala na špici v konkurenceschopnosti a v budování inovativní a znalostní společnosti. Jedná se o profesní sdružení firem z oblasti informačních a telekomunikačních technologií, které určitým dílem reprezentuje ICT průmysl České republiky a prosazuje efektivní využívání ICT ve všech sférách života v České republice. Právě v těchto aktivitách totiž spatřuje podmínku nutnou pro přechod společnosti ke společnosti založené na znalostech a inovacích. Je rovněž spolutvůrcem návrhů zásadních reforem, legislativy a klíčových rozhodnutí zaměřených na rozvoj ICT v České republice a je partnerem státních regulačních institucí.

V rámci ICT Unie byla zřízena speciální pracovní skupina eHealth, jež vznikla v dubnu 2009. Má asi 30 členů, osazenstvo přitom tvoří zástupci více než 20 firem. Hlavním cílem pracovní skupiny je pak vytvoření vhodných podmínek pro realizaci a rozvoj eHealth v ČR. Má snahu sjednotit všechny zainteresované subjekty ve strategii zavádění ICT ve zdravotnictví a stát se tak neopominutelným partnerem pro oficiálního architekta eHealth v České republice.  „Pracovní skupina eHealth vznikla zejména proto, že stav, který předtím panoval, se nám zdál více než neutěšený. Existovala zde celá řada různých mýtů a pohádek, které se vyprávěly rádoby-odborně, lékařská veřejnost byla těmito neodbornými mýty z oblasti IT zastrašována a identifikovali jsme i několik dalších kritických míst, která byla značnou překážkou pro další rozvoj. Hlavními důvody tak byly zejména neznalost veřejnosti sektoru ICT problematiky a neopodstatněné obavy,“ vysvětluje Pilz.

Národní plány, katalogy a schémata

Pracovní skupina eHealth má za sebou již několik úspěšných projektů či jednání. Obecně vede jednání na Ministerstvu zdravotnictví na úrovni ministra zdravotnictví a náměstků ministra, vydává řadu strategických materiálů, jako například Národní plán rozvoje eHealth, Charta eHealth či Katalog potřeb a služeb eHealth, a zpracovala také připomínky k zákonu o zdravotnické záchranné službě, o zdravotních službách nebo k vyhlášce o zdravotní dokumentaci. Jako nejzásadnější ze svých již vydaných materiálů pak poukazuje zejména právě na Národní plán rozvoje eHealth. Jedná se konkrétně o společný materiál ICT Unie a Českého národního fóra pro eHealth, jehož cílem je vytvořit politicky přijatelné východisko pro vznik ucelené národní koncepce rozvoje eHealth v ČR. Vychází ze stávající situace v oblasti eHealth v České republice a v Evropské unii, z dostupných informací o plánech rozvoje v jednotlivých oblastech a z vládního prohlášení vlády ČR.

Veřejnosti, jak laické, tak odborné, pak může posloužit i Katalog potřeb a služeb eHealth, a to jako základní podklad pro kvalitní zadání veřejné soutěže na realizaci eHealth. Vznikl ze slovenského podkladu „Katalóg potrieb a služieb eHealth“ s oficiálním souhlasem Ministerstva zdravotnictví SR. V současnosti je distribuován k připomínkám zejména profesním zdravotnickým organizacím – komorám, profesním sdružením, asociacím, zdravotním pojišťovnám, lékařským fakultám, ÚZIS, SÚKL, IPVZ, WHO, apod. „Máme již vytipované cílové skupiny, s nimiž se snažíme komunikovat a vysvětlovat jim, jakým způsobem může elektronizace fungovat. Jsme rozhodně toho názoru, že v České republice již existuje celá řada projektů, jež byly dokončeny zdárně a část elektronizace zdravotnictví je již hotová,“ říká Pilz. „ Jsou tady taková řešení, která fungují velmi dobře, postavená na profesionalitě odborníků, kteří to umí. Jen jejich vhodným propojením a koordinací bychom se mohli dostat ještě mnohem dál,“ dodává.

Jak dál…

Ideou ICT Unie, jak tohoto stavu dosáhnout, je zejména plnohodnotné fungování servisní organizace eHealth. K systémovému přístupu budování eHealth je totiž dle názoru zástupců organizace nutné mít leadera – tedy právě servisní organizaci. Jejím cílem bude dovést eHealth strategii v ČR k úspěšné realizaci, měla by mít přitom podporu zejména lékařské komory, jako nejsilnější skupiny pro ovlivnění eHealth strategie. Potenciálně by mohla eliminovat přesvědčení zdravotnických profesionálů, že jim eHealth projekty násilně vnutí zákonodárce tak, jak jim nebudou vyhovovat, zároveň by měla podpořit budování architektury eHealth a její prosazování mezi širokou odbornou veřejností. Iniciativa jejího zřízení by měla vést od Ministerstva zdravotnictví, mělo by se však jednat o organizace depolitizovanou.

„Naší základní vizí je hlavně odpolitizování problematiky elektronizace zdravotnictví. Velmi často je totiž tohle téma spojováno s různými politickými statusy. Jedná se navíc o záležitost, jež nelze vyřešit v krátkodobém horizontu. Jedná se o projekt v horizontu osmi, deseti let. Takže není možné nechat tento proces vzrůstat pod mocí resortu, který je podmíněn politickými změnami, tedy pod vládou ministerstva zdravotnictví. Lepší variantou je vytvoření nezávislého subjektu, který se bude o elektronizaci starat,“ shrnuje idey ICT Unie Zdeněk Pilz.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …