IBM spouští globální programy na podporu poskytovatelů řízených ICT služeb a cloudových řešení

IBM spustila řadu celosvětových iniciativ, které ma-jí klientům pomoci využít výhody cloud computingu.

S rostoucím počtem zákazníků přechá-zejících na cloud computing se zvyšuje také poptávka po takzvaných poskytovatelích říze-ných služeb (Managed Service Providers, MSP). Ti organizacím pomáhají nasadit cloudové služby rychleji, jednodušeji, bezpečněji a úsporněji. IBM hodlá rozšířit svůj cloudový ekosys-tém a umožnit tak těmto poskytovatelům vyvíjet řešení a služby na základě produktů IBM SmartCloud a PureSystem postavených na otevřených standardech.

Poskytovatelé řízených služeb dodávají zákazníkům definovaný soubor technologických ře-šení nebo služeb a zákazníci platí pouze za to, co skutečně využili. Řízených ICT služeb vyu-žívají zejména zákazníci, kteří chtějí zavést cloudové technologie, ale nemají potřebnou inter-ní IT odbornost, zdroje ani čas.

Například menší nemocnice se stále potýkají s problémy při zavádění elektronické zdravotní dokumentace. Mnoho poskytovatelů zdravotnických služeb proto nyní přechází na model MSP, který malému subjektu pomůže rychle vybudovat a spravovat cloudovou službu umož-ňující bezpečným způsobem zpracovávat údaje pacientů. Díky tomu se zdravotnická zařízení mohou více soustředit na hlavní obor své činnosti, tj. poskytování kvalitní péče svým pacien-tům.

IBM umožní poskytovatelům řízených služeb vytvářet inovativní řešení a služby pomocí vy-spělých technologií, jakými jsou například SmartCloud, PureSystem a analytické nástroje. Poskytovatelům řízených služeb IBM dále umožní komunikovat se svými odborníky ze čtyř nových globálních expertních center a nabídne bezkonkurenční programy na podporu marke-tingu. Součástí podpory ze strany IBM bude též možné financování pořízení nových techno-logií prostřednictvím IBM Global Financing.

Přístup ke globálním expertním centrům: IBM otevírá nová globální centra v Šanghaji, Tokiu, německém Ehningenu a New Yorku. Poskytovatelé řízených služeb získají díky těmto centrům přístup k rozsáhlým odborným znalostem IBM − budou moci vyvíjet inovativní cloudové služby a řešení na bázi IBM open stack pro individuální potřeby zákazníků a rozšířit si praktické odborné znalosti rozvojem dovedností v technologických oblastech, jakými je IBM SmartCloud, PureSystem, správa dat, bezpečnost nebo týmová spolupráce. Poskytovate-lé řízených služeb budou mít přístup ke 40 inovačním centrům IBM ve 33 zemích světa pro realizaci společných klientských zakázek. IBM navíc zahájí provoz virtuálního informač-ního střediska, které bude sloužit jako fórum ke sdílení nápadů a znalostí.

Specializovaná podpora marketingu a prodeje: IBM začne poskytovatelům řízených slu-žeb nabízet bezkonkurenční podporu v oblasti marketingu a prodeje. Nový program umožní například podporu při sestavení kompletního marketingového plánu, čtyřdílné školení efek-tivního využívání sociálních médií k rozvoji firmy a zacílení na zákazníky, přístup k analytickým nástrojům IBM umožňujícím najít nové zákazníky a u těch stávajících využít dalších příležitostí apod. V rámci programu se poskytovatelům řízených služeb dostane také specializované podpory od IBM, která je programem provede a pomůže dostupné zdroje vyu-žít.

Využívejte příležitosti s PureSystem: PureSystem bude poskytovat novou integrovanou platformu určenou pro MSP, kterým umožní maximálně využít hardwarové a softwarové zdroje pro intenzivní datovou zátěž. Platforma PureSystem je díky integraci, expertní techno-logii a flexibilitě nastavení aplikace buď přímo u zákazníka, nebo v hostovaném prostředí, ideální volbou pro MSP.

Rozvoj na základě pokročilých možností IBM SmartCloud: Poskytovatelé řízených služeb mohou využít výhod řešení IBM SmartCloud včetně možnosti integrovat vlastní nabídku jako řešení IBM nebo pod vlastní značkou postavenou na IBM SmartCloud Enterprise. IBM bude také spolupracovat s novými poskytovateli při navrhování a vývoji strategií pro jejich datová centra a bude jim v této oblasti nabízet své dlouholeté zkušenosti.

Možnosti financování prostřednictvím IBM Global Financing (IGF): Poskytovatelé říze-ných služeb mohou podpořit růst nákupem nových technologických řešení a služeb, které lze hradit s pomocí flexibilního a dostupného splátkového kalendáře, včetně dvanáctiměsíční půjčky s nulovým úrokem na řešení IBM Systems, Storage a Software. Plán plateb od IBM Global Financing nabízí MSP nižší měsíční splátky a možnost vyhnout se vysokým prvotním platbám v hotovosti, dále pak možnost upgradu systému uprostřed splátkového kalendáře a zlepšení správy IT. V případě financování prostřednictvím IGF si poskytovatelé, kteří zvolí platformy PureSystems, mohou první splátku odložit až o 90 dní.

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …