Firmy stráví v průměru 267 hodin papírováním spojeným s výběrem daní, elektronizace jim výrazně uleví

Středně velká firma stráví v průměru 267 hodin zpracováním agend a přípravou podkladů spojených s výběrem daní. Celkově zaplatí prostřednictvím nejrůznějších daní v průměru 44,7 % svého zisku. Jak však ukázala studie Světové banky, IFC a PwC „Jak se platí daně“ (Paying Taxes) 2013, pro růst řady firem po celém světě je důležitější, zda jim stát sníží administrativní zátěž spojenou s placením daním, než jen daňovou sazbu.

Nejčastější daňovou reformou, kterou země v uplynulém roce zavedly je on-line systém výběru a správy daní, popř. jeho vylepšení. K reformě v této oblasti přistoupilo 31 zemí světa, z toho 16 jich elektronickou komunikace mezi správcem a daňovým subjektem zavedlo nově.

„Společnou snahou vlád je zvýšit příjem z výběru daní a zároveň přijít s modelem, který by podpořil ekonomický růst. V tomto uvažování je převládajícím trendem právě celková elektronizace správy daní, včetně plateb. Ta je výhodná jak pro stát, tak pro firmy. Odpadá tím značná část práce spojená s papírováním. Státu i daňovým subjektům se snižují náklady na administraci daní a zefektivňuje se jejich celkový výběr díky snadnější a rychlejší daňové kontrole, která může být navíc cílena na rizikové subjekty, či oblasti,“ říká Peter Chrenko, partner v Daňovém a právním oddělení společnosti PwC Česká republika.

Země, jimž se podařilo snížit administrativní zátěž pro daňové poplatníky, mají zpravidla větší tendenci k ekonomickému růstu. Od roku 2004 se snížil průměrný počet hodin strávených daňovou administrativou celosvětově o 54 hodin. To je téměř sedm pracovních dní.

„Není až tak důležité umístění v sestavovaném řebříčku, ale úsilí, které jednotlivé státy vynakládají na zlepšení se v hodnocených kategoriích. I když se Česká republika tradičně umísťovala na posledních příčkách v rámci EU, je pozitivní, že se spolu s Finskem a Bulharskem zařadila mezi země, které posledních osm let nejvíce snížily čas potřebný ke splnění daňových povinností. I díky možnosti mít téměř veškerou daňovou agendu a komunikaci se správcem daně, včetně daňové kontroly, elektronicky, klesl za uplynulý rok čas potřebný ke splnění daňových povinností středně velké firmy v ČR téměř o čtvrtinu na 413 hodin. Další výrazné zjednodušení administrativy, a tím i časové náročnosti, lze očekávat po úspěšném zavedení jednoho inkasního místa,“ dodává Peter Chrenko.

Pavel Heřmanský, Public Relations PwC Česká republika
Tel.:  +420 251 151 827
e-mail: pavel.hermansky@cz.pwc.com

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …