EY: Téměř každý druhý projekt se v Česku prodraží nebo nabere zpoždění

V České republice i na Slovensku je běžné, že projekty jsou plánované v kratších termínech a s menšími náklady, než jak se je ve skutečnosti daří realizovat. Hlavními důvody jsou změny v rozsahu projektů kvůli nesprávnému počátečnímu vymezení (38 %), nedostatečné personální kapacity (36 %), nedostatečná podpora vrcholového managementu (35 %) nebo rozdílné očekávání výstupů (32 %), tedy převážně důvody interní. Důsledky externích změn se naopak daří předvídat v celých 70 % případů. Vyplývá to z osmého ročníku průzkumu projektového řízení, který zpracovala společnost EY.

  • Nejčastěji realizovanými projekty českých a slovenských firem jsou modernizace IT (60 %), vývoj nebo uvádění nového produktu (51 %) nebo restrukturalizace a reorganizace (35 %)

  • Nejvíce problémovými projekty (33 %) bývají modernizace IT, naopak poměrně úspěšně se firmám daří uskutečňovat projekty na snižování nákladů

  • Odměna projektových manažerů často není navázána na úspěšnost projektového řízení (43 %)

  • Pro hodnocení projektů společnosti využívají kvalitativní i kvantitativní kritéria, málokdy však jejich kombinaci

  • Řada firem se neumí poučit ze svých předchozích chyb při realizaci projektů

V číslech

57 % projektů bylo v roce 2013 dokončeno v termínu i v rámci plánovaného rozpočtu. 27 % bylo dokončeno po termínu a 20 % se prodražilo oproti původnímu rozpočtu. Každý třetí se zdrží o více než 20 % ve srovnání s plánovaným časem, každý šestý se prodraží o 20 % a více alokovaných financí.

V řadě případů se dokonce předem předpokládá, že plánované náklady a termíny nebudou dodrženy. U konkrétních infrastrukturních projektů například 88 % respondentů z České republiky nevěří, že bude dálnice D1 opravena řádně a včas. Jen polovina slovenských účastníků průzkumu pak věří, že je Slovensko společně s Polskem schopné po projektové stránce uspořádat Zimní olympijské hry.

Záměr a připravenost důsledně projekty řídit je nejsilnější na počátku, firmy obvykle zpracovávají harmonogram projektu, nákladový rozpočet i celkové ekonomické posouzení. Využití těchto nástrojů ve většině případů meziročně mírně roste. V průběhu projektů však míra intenzita používání nástrojů řízení klesá.

24 % společností vůbec nevyhodnocuje přidanou hodnotu projektů. Z průzkumu je patrné, že firmy, u kterých chybí monitorování a vyhodnocování stavu projektů, si neberou ponaučení z chyb a často je opakují.

A co zpětná vazba zákazníků?

„Mezi nejčastější hodnotící kritéria úspěšnosti patří včasnost dokončení, dodržení plánovaného rozpočtu a splnění interně stanovených očekávání. Na zpětnou vazbu od zákazníků se však často v záplavě projektových úkolů zapomíná,“ říká Petr Knap, partner oddělení podnikového poradenství společnosti EY.

Přesto jsou firmy se svými výkony relativně spokojené. 65 % společností si myslí, že jejich projektové řízení je srovnatelné s průměrem v daném odvětví nebo lepší a je dostatečné pro jejich účely. 35 % z nich ale hned dodává, že projektové řízení bude třeba vzhledem k budoucím potřebám zlepšit. Respondenti potvrzují, že nároky na řízení projektů se zvyšují, roste komplexnost projektů, množství stakeholderů a komplikovanost požadavků.

Projekty ve firmách mají obvykle rozpočet 40 tisíc eur a víc, projektů pod 5 000 eur je naprosté minimum. Nejčastěji se týkají modernizace IT včetně systémové integrace a také vývoje nových produktů či služeb. Obvykle trvají rok a více.

Nejčastěji využívanými standardy a metodikami projektového řízení jsou PMI (38 %), PRINCE2 (21 %) a Six Sigma (13 %). Daleko nejčastěji používaným softwarem pro projektové řízení je MS Project (62 %).

Ve 30 % případů je ve funkci projektového manažera specialista nebo vedoucí oddělení. Počet „skutečných“ projektových manažerů roste na aktuálních 57 %.

Projektoví specialisté nejčastěji pracují na dvou až třech projektech najednou, 43 % z nich nemá odměnu navázanou na úspěšnost projektového řízení.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …