Experti hodnotí návrh elektronizace jako jeden z nejpřínosnějších kroků posledních měsíců

České zdravotnické fórum realizovalo 15. kolo projektu HEZR (Hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví), jehož cílem je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné veřejnosti na často diskutovaná, důležitá, inovativní nebo bezprecedentní opatření ekonomicko-sociálního charakteru ovlivňující kvalitu života občanů země.

Rozhodovalo 55 odborníků

„Dle názorů hodnotitelů (55 odborníků – ekonomové, analytici, manažeři, sociologové, podnikatelé, zástupci stavovských organizací, pacientských organizací, akademické půdy a odborní žurnalisté) byly nejpřínosnějšími opatřeními ovlivňujícími zdravotnictví v období srpen – říjen 2012 návrh redukce počtu lůžek akutní péče a vypsání soutěže na návrh elektronizace zdravotnictví. Naopak nejškodlivějším opatřením pro zdravotnictví byl návrh na zpoplatnění amalgámových plomb,“ řekl Michael Vích, vedoucí projektu HEZR.

HEZR – hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví rok 2012
přínos opatření pro rozvoj země – RATING
Soutěž na elektronizaci – 133
Sloučení ZP – MA a ČPZP – -13
Pojišťovny v mínusu – 11
Novela transplantačního zákona – 66
Novela zákona o léčivech – 54
Korupční kauzy do USA – 23
Časová a místní dostupnost – 5
Zpoplatnění amalgámových plomb – -33
Redukce počtu lůžek akutní péče – 170

Nejpřínosnějším opatřením pro rozvoj zdravotnictví předloženým za poslední tři měsíce je návrh redukce počtu lůžek akutní péče v nemocnicích.

Z principiálního hlediska je toto opatření zcela nezbytné, problém je ovšem v postupu určení zařízení, v nichž mají být lůžka redukována. Určité mantinely nastaví standardy dostupnosti, ale vhodné bude zohlednit též kvalitu poskytované péče a vytížení  konkrétních zařízení. Nikdo z představitelů MZ a zdravotních pojišťoven neosvětlil veřejnosti metodiku výpočtu, pomocí které se dospělo k závěru, že od roku 2013 dojde ke snížení počtu lůžek o 6 tisíc. Někteří experti dodávají, že i výraznější redukce by neohrozila dostupnost zdravotní péče, naopak by přispěla ke zvýšení kvality poskytované péče.

Druhým nejpřínosnějším opatřením je vypsání soutěže na návrh elektronizace zdravotnictví

Dle názoru většiny expertů je elektronizace nevyhnutelná, jde o to, aby se na základě předchozích obdobných pokusů dobře nastavila pravidla výběrového řízení a soulad s legislativou. „Musíme doufat, že IZIP byl ponaučením a že alespoň ona soutěž proběhne s minimálními korupčními tlaky a skandály. Je na čase přestat o eHealth debatovat a konečně spustit systém vhodný pro demokratickou zemi ve druhém desetiletí 21. století,“ doplňuje Michael Vích z Českého zdravotnického fóra.

Nejškodlivějším opatřením, dle hodnotícího panelu, je návrh na zpoplatnění amalgámových plomb u zubních lékařů

Dle mnoha expertů je zpoplatnění amalgámových plomb za daného systému financování zdravotnictví naprostý nesmysl, respektive nesmyslné je jeho zdůvodnění. „Kazivost zubů má celou řadu příčin a vztahovat to pouze k péči pacienta o chrup je velmi slabé  vysvětlení – bohužel se stále vyskytuje. Je na místě zdůraznit ale i opačný názor řady expertů, že toto opatření zainteresuje lidi více na péči o chrup. Vynětí dětí, případně i důchodců by bylo vhodným sociálně kompenzačním opatřením,“ dodává Vích.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …