Evropský průkaz zdravotního pojištění již mají dva z pěti Evropanů

Z nejnovějších údajů vyplývá, že více než 190 milionů osob vlastní evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC), který jim umožňuje přístup k neodkladné zdravotní péči, aby si mohli užívat bezstarostnou dovolenou v celé Evropské unii, Švýcarsku, Lichtenštejnsku, Norsku a na Islandu.Počet držitelů evropského průkazu zdravotního pojištění stabilně roste: například v roce 2012 jej v porovnání s předchozím rokem mělo o 15 milionů občanů více.

Evropský komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor řekl: „Evropský průkaz zdravotního pojištění je skutečným úspěchem: tuto kartičku, která může ušetřit čas a peníze, když člověk onemocní nebo se poraní během pobytu v zahraničí, nyní nosí v kapse dva z pěti Evropanů. Ve většině případů funguje tento systém bez problémů. Pokud však členský stát neplní své závazky podle práva EU a odmítá průkaz uznat, Komise podnikne akce na obranu práv evropských občanů.“

Průkaz EHIC je dokladem, že daná osoba má v naléhavých případech nárok na ošetření v zařízení veřejné zdravotnické péče hostitelské země za stejných podmínek a za stejnou cenu jako státní příslušníci této země. Průkaz vydává zdarma zdravotní pojišťovna v zemi původu. Průkaz EHIC nelze použít na uhrazení plánovaného ošetření v jiné zemi.

Nemocnice, které poskytují veřejné zdravotnické služby, musí evropský průkaz zdravotního pojištění uznávat. Pacientům, kteří předloží evropský průkaz zdravotního pojištění, je v převážné většině případů poskytnuta nezbytná zdravotní péče a výdaje jsou jim poté bez problémů proplaceny.V případě, že tento průkaz není akceptován, měli by se pacienti obrátit na příslušný orgán veřejného zdravotnictví v navštívené zemi. Pohotovostní kontaktní čísla jsou snadno dostupná prostřednictvím aplikace EHIC pro chytré telefony a tablety (viz níže). V případě opětovných odmítnutí by pacienti měli požádat o podporu orgán veřejného zdravotnictví ve své zemi původu. Pokud se i poté setkají s problémy, měli by se obrátit na Evropskou komisi. Komise může věc prošetřit a projednat ji s orgány dotčených zemí, jako se například nedávno stalo v případě Španělska (IP/13/474). Řízení o nesplnění povinnosti bude zahájeno vůči jakémukoliv členskému státu, který neuplatní právní předpisy EU týkající se používání evropského průkazu zdravotního pojištění.

Stáhněte si aplikaci!

Aplikace EHIC obsahuje obecné informace, nouzová telefonní čísla, seznam hrazených léčebných zákroků a jejich nákladů, instrukce k podání žádosti o proplacení nákladů a kontaktní údaje pro případ ztráty průkazu. Pokrývá 27 zemí EU, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko. Existuje ve 24 jazycích s možností změny nastavení jazyka. Aplikace bude brzy obsahovat také informace týkající se Chorvatska, které nedávno přistoupilo k EU.

Tato aplikace nenahrazuje evropský průkaz zdravotního pojištění.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …