eRecept má za sebou půl roku – co je nového?

eRecept jsme si již všichni mohly v praxi řádně vyzkoušet. Ať už jako pacienti nebo jako lékaři a lékárníci. Od 1. ledna 2019 bude eRecept skutečně povinný pro všechny lékaře (i nyní je, ale zatím nejsou vybírány pokuty za nezapojení se do systému). Když pomineme nepříjemnosti spojené s výpadky systému, je možné konstatovat, že odpadlo celkem významně množství návštěv u lékaře, kdy si pacient šel vyzvednout jen recept. Uživatelsky je tak systém pro pacienta relativně pohodlný, protože kód pro vyzvednutí léků přijde v sms nebo emailem.

 

Navíc, nově bude možné vyzvednout si své léky také v zahraničí. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) na svých webových stránkách www.epreskripce.cz informoval, že se Česká republika aktivně zapojila do projektu přeshraniční epreskripce a edispenzace, který je podporovaný Evropskou unií. Startuje se v kraji Vysočina a díky zapojení do programu, ušetří SÚKL až 75 procent nákladů na vývoj systému.

 

Mnohem méně mediální pozornosti než eRecept na sebe poutá projekt zavedení přeshraničních služeb eHealth v České republice, jehož koordinátorem je Kraj Vysočina. V průběhu projektu se vybudovalo Národní kontaktní místo (brána) pro eHealth v naší zemi, které ČR zapojí do celoevropské výměny zdravotnických dat pro vznikající službu pacientský souhrn a následně i pro službu epreskripce/edispenzace. Služba pacientský souhrn umožní lékaři při ošetřování pacienta z jiné země EU zobrazení základního souboru anamnestických údajů pacienta, pokud je dostupný v zemi, jíž je pacient občanem. Komunikace národního kontaktního místa probíhá zabezpečenými kanály prostřednictvím mezinárodně uznávaných elektronických identit a v souladu s GDPR.

Pacient bude mít možnost si vyzvednout lék i v cizině

Na projekt přeshraniční výměny pacientského souhrnu navazuje projekt s cílem nasazení služby přeshraniční epreskripce/edispenzace. Ukončení projektu je plánováno na rok 2022, přičemž k ostrému provozu přeshraniční výměny eReceptů a informací o výdejích léků dojde v roce 2020. Projekt bude realizovat SÚKL společně s Krajem Vysočina, který má již bohaté zkušenosti s realizací přeshraniční výměny pacientského souhrnu. Celkové plánované náklady projektu činí cca 710 169 EUR, z toho náklady SÚKL představují 367 00 EUR. Díky včasné odpovědi na výzvu uhradí 75 procent nákladů Evropská unie, což představuje částku 275 000 EUR.

Předávání údajů z elektronického receptu a vracení informací o výdeji eReceptů bude umožnovat, předepsání v jednom členském státě EU a výdej léku v jiném členském státě. Pacient v zahraničí navštíví lékárnu, kde bude lékárníkovi prostřednictvím národního kontaktního místa zpřístupněn obsah elektronického receptu a lékárník léky vydá. Informace o výdeji odejde zpět do země vystavení eReceptu, a pokud to národní systém v dané zemi bude umožňovat, bude následně předepisující lékař o výdeji léčiv zpětně informován,“ upřesnila Ing. Renata Golasíková z oddělení eReceptu SÚKL.“

 

Zdroj: https://www.epreskripce.cz/aktuality/erecept-prekroci-ceske-hranice

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …