Elektronický recept používá aktuálně na 1700 lékařů

Elektronický recept je plně funkčním řešením elektronické preskripce a jednou z podmínek elektronického zdravotnictví. Stojí na zákonem požadovaném centrálním úložišti elektronických receptů a ve správném měřítku může přinést značné výhody a úspory.

Jednou z výhod elektronického receptu je, že ho nelze vyplnit nesprávně či neúplně. Má zaručit zvýšení bezpečnosti pacienta a usnadnit práci lékařů a lékárníků. Je předpokladem pro úspěšnou elektronizaci zdravotnictví, čímž má směřovat i ke zvýšení efektivity celého systému.

eRecept má plně nahradit listinný

„Elektronický recept má všechny možnosti receptu listinného, jako IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky), částečný výdej, výpis apod. I přes svůj pomalý rozjezd ukazuje v praxi přínosy a benefity pro všechny účastníky. Přináší dostatečně otevřený systém přístupný všem,“ uvádí Pavel Březovský, ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který se vývojem a zaváděním receptu zabývá. „Náš systém, připravený ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, zatím nezaznamenal žádný výpadek a všechny jeho funkce jsou nepřetržitě monitorovány. Samozřejmě již proběhly i nutné zátěžové a bezpečnostní testy. Všem jeho uživatelům je plně k dispozici maximální asistence při zapojení, call centrum a dokonce i e-learningový program, jež přehledně a jednoduše seznámí jak s obecnými informacemi o eReceptu, tak také s jeho praktickým používáním,“ dodává. Systém elektronického předepisování by měl být dle Březovského připraven na jakékoliv legislativní změny, ať už by se jednalo o generickou preskripci, povinnou elektronickou preskripci, SMS recepty, apod.

K plnohodnotnému využití stačí splnit 4 kroky

Použití eReceptu má na straně lékárníka i lékaře několik podmínek. První podmínkou je získání zaručeného elektronického podpisu (QCA – kvalifikovaný osobní certifikát). Ten je nutností nejen při používání eReceptu, ale již při vyplnění žádosti o přístup do centrálního úložiště. Druhým předpokladem je získání přístupu do centrálního úložiště. Třetím krokem je pak přístup zdravotnického zařízení k pomocným funkcím centrálního úložiště. Žádost vyplňuje statutární zástupce zdravotnického zařízení (ředitel nemocnice apod.) Pokud lékař provozuje svou ambulanci sám, sám také vyplňuje žádost, a to konkrétně formulář nazvaný „lékař a provozovatel zdravotnického zařízení“. Posledním předpokladem je používání ambulantního nebo lékárenského software, který umožňuje eRecept používat – informaci o tom, co Váš software umožňuje, získáte u svého poskytovatele.

Aktuální data v ČR

K 30. září 2012 již bylo v České republice vystaveno na 210 942 eReceptů a uhrazeno celkově kolem 40 232 675 Kč. Možnost předepisovat mělo koncem září 1.676 lékařů ve více než 199 zdravotnických zařízeních, možnost vydávat má asi 1.588 lékárníků v 652 lékárnách. Zapojených však dle Státního ústavu pro kontrolu léčiv trvale přibývá.

Zdroj: Seminář zaměřený na osvědčené postupy elektronického zdravotnictví v České republice; „Sdílení nástrojů elektronického zdravotnictví očima uživatelů“; přednáška Zavádění elektronické preskripce; MUDr. Pavel Březovský, MBA, SÚKL Praha

Štítky:

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …