Elektronický průkaz pojištěnce na Slovensku

V jednom z minulých článků jsme se podívali na to, jak pokročila komunikace mezi pojišťovnami a pojištěnci na elektronickou úroveň, dnes se podíváme k sousedům na Slovensko. Jakým způsobem tam bude fungovat elektronický průkaz pojištěnce?

 

Klasický průkaz pojištěnce už dnes vlastní každý občan Evropské unie. Od roku 2004 jsou využívány Evropské průkazy zdravotního pojištění – EHIC. Průkazy obsahují tyto údaje: jméno pojištěnce, rodné číslo, datum narození, kód ZP, dobu platnosti a číslo průkazu. Každá pojišťovna si pak sama určuje grafický vzhled průkazu.

Zákon č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme nabyl účinnosti k 1.7.2013. Tento zákon zavádí na Slovensku používání služeb elektronického zdravotnictví (e-Health) od 1.1.2017. Od tohoto dne mají platit i nové průkazy pojištěnců.

Nové elektronické průkazy pojištěnce (ePP) mají pojišťovny ze zákona povinnost vystavit a doručit pacientům do 31.12.2016. Jako hlavní důvod jejich zavedení a zároveň hlavní nedostatek stávajících průkazů je zmiňována absence fotografie pojištěnce, bez které jsou průkazy snadno zneužitelné. Otázka bezpečnosti by se měla vyřešit se zavedením ePP, který bude obsahovat fotografii pojištěnce včetně bezpečnostního kódu.

ePP dále nabídne pacientům například možnost využívat elektronického objednávání, čímž se zkrátí čekací doba ve zdravotnických zařízeních. Díky ePP se také pacient bude moci přihlásit do své elektronické zdravotní knížky (eZK) přes Národní zdravotní portál. K přihlášení mu postačí pouze jméno a heslo. Zabezpečení proti zneužití obstará šifrovaná ochrana údajů.

Podobně jako u pacientů bude na Slovensku dále zaveden elektronický průkaz zdravotnického pracovníka (eZP). Ten bude sloužit pro identifikaci, autentizaci a autorizaci zdravotnického pracovníka v informačním systému a bude také nutný pro bezpečný přístup do Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Více informací najdete v článku zde.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …