Elektronický podpis 2: Běžný a zaručený e-podpis

Druhý díl seriálu o elektronickém podepisování prozradí základní rozdíly mezi běžným elektronickým podpisem a podpisem, jež je takzvaně zaručený. Nejedná se totiž o dvě různá označení jednoho a toho samého podpisu. Naopak každý z nich má v praxi trochu jiné využití.

Obyčejný elektronický podpis

U „obyčejného“ elektronického podpisu mluvíme o vlastnoručním podpisu převedeném do digitální podoby. Může být například naskenovaný. Je využíván především jako předloha pro porovnávání s vlastnoručním podpisem na dokumentu. Využívá se jak v bankovnictví, tak při různých dalších kontrolách, kde je nutné ověřit identitu podpisu. Nedostatkem jeho porovnání a zdigitalizování je především to, že se jedná o čistě vizuální srovnání. Je zřejmé, že ne pokaždé se jedinci podaří podepsat stejným způsobem, ať už z jakéhokoliv důvodu. Nelze také vždy očekávat, že osoba, která porovnává oba podpisy, bude natolik schopná odlišit drobné nesrovnalosti aktuálního podpisu v porovnání s předlohou. Zde se jednoznačně ukazuje, že je tento způsob ověřování identity nespolehlivý. Pravý opak se očekává od využití zaručeného elektronického podpisu.

Zaručený rovná se bezpečnější

Zaručený elektronický podpis je elektronický podpis v takové formě, která zpravidla kryptografickými metodami zaručuje i integritu dokumentu a autentizaci podepsaného. Pro některé účely je navíc vyžadován zaručený elektronický podpis pouze s předepsanými typy certifikace, tedy „založený na kvalifikovaném certifikátu“. Zaručený elektronický podpis dokumentu tedy zajišťuje:

  • Autenticitu – lze ověřit původnost (identitu subjektu, kterému patří elektronický podpis),
  • Integritu – lze prokázat, že po podepsání nedošlo k žádné změně, soubor není úmyslně či neúmyslně poškozen,
  • Nepopiratelnost – autor nemůže tvrdit, že podepsaný elektronický dokument nevytvořil (např. nemůže se zříct vytvoření a odeslání výhružného dopisu),
  • Může obsahovat časové razítko, které prokazuje datum a čas podepsání dokumentu.

Rozdíl mezi prostým a zaručeným elektronickým podpisem je tak obdobný rozdílu mezi úředně neověřeným a ověřeným vlastnoručním podpisem. Náležitosti zaručeného elektronického podpisu upravuje především zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …