Elektronický podpis 1: Co je to elektronický podpis a kde se využívá

První díl seriálu o elektronickém podpisu nastíní základní avšak důležitou problematiku elektronického podepisování a jeho okolnosti. Odpoví na otázky, co to vlastně elektronický podpis je a kde se s ním můžeme v praxi setkat.

Bezpečnější než vlastnoruční

Elektronický podpis, někdy označovaný také jako digitální, je certifikát, který plně nahrazuje vlastnoruční podpis při elektronické komunikaci. Je jedním z hlavních nástrojů identifikace a autentizace fyzických osob v prostředí internetu.  Nejen, že je v podstatě nezfalšovatelný, ale v některých oblastech jde dokonce dál než podpis klasický. Umožňuje například ověřit integritu podepsaného dokumentu, tedy zda v dokumentu něco nechybí nebo nepřebývá.

Rychlá a nenáročná šifra

Elektronický podpis funguje na principu asymetrického šifrování. Z podpisovaného dokumentu je nejprve vytvořen otisk – takzvaný hash. Tento krátký abstrakt zajišťuje, že dokument nebyl pozměněn a je zašifrován tajným klíčem autora podpisu. Protože se nešifruje celý dokument, ale jen otisk, je šifrování poměrně rychlé a hardwarově nenáročné. Je-li třeba elektronický podpis posléze ověřit, stačí dešifrovat otisk pomocí veřejného klíče. Pokud dešifrovaný otisk odpovídá otisku, který byl vytvořen z původního dokumentu, elektronický podpis je pravý. Protože k tajnému klíči má po celou dobu přístup jen autor podpisu, je navíc zajištěna autenticita a nepopiratelnost podepisovaného dokumentu.

Prozatím hlavně veřejná správa

Postupně stále více právních předpisů umožňuje používání elektronického podepisování v oblasti orgánů veřejné správy. A to jak při komunikaci mezi úřady navzájem, tak i při komunikaci občanů s jednotlivými úřady. V současné době se elektronický podpis využívá vůči orgánům veřejné správy především v oblasti správy daní a v obecných správních řízeních. Nutnou podmínkou pro komunikaci občanů se státní správou s použitím elektronického podpisu jsou takzvané kvalifikované certifikáty občanů.

Lze podepsat i email či WWW stránky

Typickým příkladem využití e-podpisu může být například i elektronická pošta. V případě elektronické zprávy opatřené elektronickým podpisem odesilatele nikdy nemůže dojít k záměně a příjemce má jistotu, od koho zpráva pochází. Dalším významným příkladem je podepisování WWW stránek. Elektronický podpis v tomto případě dává jistotu, že příslušné informace skutečně pochází od toho, kdo se vydává za jejich autora.

Výhody elektronického podpisu

  • Elektronický podpis umožňuje ověření identity podepisujícího – příjemce bezpečně ví, kdo je autorem či odesílatelem zprávy.
  • Ověření integrity zprávy – příjemce má jistotu, že zpráva nebyla změněna v průběhu transportu, což ruční podpis může zajistit jen stěží.
  • Zaručuje nepopiratelnost zprávy – odesílatel nemůže popřít, že danou zprávu s daným obsahem opravdu odeslal.
  • Nenapodobitelnost podpisu – prostředky k podpisování může mít daná osoba pod svou výhradní kontrolou.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …