Elektronické zdravotnictví vyzkoušely pilotní projekty

V Kraji Vysočina a Karlovy Vary se uskutečnily pilotní projekty eHealth. Měly v praktickém životě ověřit výhody elektronizace při práci lékaře. Zdravotníci si tak mohli vyzkoušet, co je čeká s příchodem elektronizace zdravotnictví.

Zapojila se necelá polovina lékařů

V obou regionech byli do projektu zapojeni s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, nemocnice, lékárny a zdravotnická záchranná služba. Záchranná služba v Jihlavě měla jako první v republice do svých sanitních vozů implementován systém EZK – Elektronických zdravotních knížek. Počet zdravotnických zařízení zapojených do projektů se pohyboval u praktických lékařů okolo 43 %, u ambulantních specialistů to bylo 27 %. Z laboratoří participovalo asi 39 %, z lékáren 56 % a u nemocnic a záchranných služeb bylo zapojení 100%.

Projekt potvrdil nejen schopnosti, ale i ochotu lékařů vést svoji písemnou dokumentaci o stavu pacienta v elektronické podobě, místo té listinné. Dalším významným přínosem je zjištění a ověření, že lékaři a zdravotnická zařízení jsou ochotni na základě souhlasu pacienta tuto zdravotnickou dokumentaci sdílet s ostatními.

Vysočina zprovoznila na 6 funkcí eHealth

Například na Vysočině se dobře uchytila e-ambulance – jednotný regionální systém pro objednávání pacientů do všech ambulancí nemocnic kraje. Zapojila se také do eMeDocS – Exchange Medical Documents Systém – regionálního konceptu výměny zdravotnické dokumentace mezi zdravotnickými zařízeními v kraji. Řešila i konzultační a koordinační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek na jednotný Enterprise ressource planning systém pro všechna zařízení. Podpořit navazující eHealth projekty mělo rovněž vybudování a rozvoj bezdrátové sítě pro nemocnice kraje.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …