Elektronické zdravotnictví: Otázka není, zda ano, či ne, ale kdy

Zavedení elektronického zdravotnictví (eHealth) zlepší zdravotní péči, usnadní práci lékařům a ušetří nemalé finanční prostředky. Z názorů, které zazněly na čtvrtečním pokračování diskusního cyklu Vize českého zdravotnictví pořádaného Institutem pro veřejnou diskusi vyplývá, že není otázkou, zda k elektronickému zdravotnictví přistoupit. Otázka je, jak.

Elektronizace zdravotnictví je nevyhnutelná. Zdravotnictví bez eHealth by se do budoucna mohlo stát zvláštním světem, který nereflektuje požadavky lékařů, pojišťoven ale hlavně pacientů. Ti jsou totiž už dnes zvyklí obsluhovat svůj bankovní účet prostřednictvím mobilního telefonu, ale od doktora si nosí zprávy psané na psacím stroji.

V současné době je 75 % nákladů na léčení vynakládáno na léčbu chronických chorob. Právě proto starý vztahový model mezi lékařem a pacientem selhává, a do budoucna se tak bez integrované zdravotní péče neobejdeme. „Chronická choroba se vyvíjí v čase a organizuje kolem sebe vztahy. Není jenom věcí pacienta. Péče o chronicky nemocného pacienta je týmový sport, který potřebuje kouče. Může to být poskytovatel, nebo pojišťovna,“ vysvětlil MUDr. Tomáš Macháček, vlastník společnosti KlientPRO, která se od roku 2000 specializuje na vývoj a administraci projektů tzv. řízené zdravotní péče. Zároveň upozornil, že zavedení systému je drahé, ale ještě dražší je, udržet ho v provozu.

„Rychlé zavedení eHealth zabrání plýtvání, ale nesmíme mít přehnaná očekávání,“ řekl na úvod svého vystoupení MUDr. Ing. Daniel Hodyc, PhD. z Advance Healthcare Management Institute. Zdůraznil, že elektronické zdravotnictví má hodně součástí a je potřeba odpovědět na otázku, které z nich nezbytně potřebujeme, kdo z nich bude mít prospěch a kolik se díky nim podaří ušetřit finančních prostředků. Hodyc také připomenul, že pokud nebude správná zdravotnická dokumentace, její elektronizací si nepomůžeme.

Náměstek pro zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR Ing. Petr Nosek souhlasil s tím, že elektronizace zdravotnictví může zvýšit kvalitu poskytované péče, nebo může zlepšit podmínky pro vědu a výzkum. Zároveň ale vyjmenoval možné hrozby spojené s eHealth. Systém by se podle něj mohl setkat s nezájmem zdravotnické veřejnosti. Nosek upozornil také na poruchovost technologií a zmínil také jistou dehumanizaci zdravotní péče s eHealth spojenou.

Ing. Matěj Adam, MBA, Health Care Industry Leader, IBM EMEA ve svém příspěvku zdůraznil, že s elektronizací zdravotnictví by neměla být spojená snaha o změnu celého systému. Jinak bychom se mohli setkat s neúspěchem, jako se to stalo například ve Velké Británii. Inspirací při zavádění eHealth by měla být například Kanada nebo Dánsko. Podle Adama je také důležité, aby elektronizace nebyla řízená jako IT projekt.

Mohlo by vás zajímat. . .

Software pro lékaře jako cloudové řešení?
V listopadu 2018 česká pobočka společnosti CompuGroup Medical uvedla na tuzemský trh revoluční ambulantní software nové generace CGM PRIMARY. V současné chvíli …
Ministr zdravotnictví o eHealth
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se chce soustředit na proveditelné změny a mezi nimi je i odstartování elektronizace zdravotnictví. Dle slov …
Nová ehealth infrastruktura již umožnila prvním pacientům využít eRecepty za hranicemi jejich státu
Nová iniciativa EU chce umožnit využívání eReceptů za hranicemi jednotlivých států evropské unie. Finští pacienti nově mohou získat léky na …